Kontaky-modul

Po letní (již uzavřené) možnosti dotace pro sportovní kluby ze Středočeského kraje je tu nyní pro spolky a obce nová dotační příležitost od MŠMT. Program 133510 se jmenuje Podpora materiálně technické základny sportu a tentokrát se jedná o investiční záměry určené pro nové stavby anebo pro rekonstrukce a modernizace těch stávajících.

Spolky tak při možnosti rekonstrukce nebo modernizace dosáhnou až na 80 % výši dotace, u nových staveb je výše dotace 60%. Obce coby žadatelé pak při rekonstrukci nebo modernizaci mohou získat až 60 % z celkové částky, při nové stavbě jen 50%. Maximálně je možné žádat o 20 000 tisíc Kč na jednu žádost, v programu je 438 milionu Kč.

Číst dál: MŠMT: podpora materiálně technické základny sportu

Nestátní neziskové organizace (NNO) v České republice mohou získat podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i v příštím roce. Od dnešního dne (31. 10.) lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci pro rok 2017.

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017:

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  • Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s..
Číst dál: MMR: dotace pro NNO

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Možnými žadateli jsou obce na území České republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000. Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80% uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu. 

Podprogram je členěn na pět dotačních titulů:
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Číst dál: MMR: Podpora obnovy rozvoje venkova 2017

V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze v rámci oslav vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem letošní Modlitby za domov je "Díky za domov, díky za vlast". Modlitba za domov 2016 nabídne pestrý kulturní a duchovní program pro děti i dospělé, jenž se bude odehrávat na dvou místech v Praze.

Číst dál: Modlitba za domov 2016

Do 25. 10. 2016 do 12:00 hodin je možné podávát za neziskovou organizaci žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. Projekty na rok 2017 musí být proúčtovány do 31. 12. 2018. Výše podpory je maximálně 70%, minimální částka žádosti je stanovena na 30.000 Kč, nejvýše pak můžete žádost napsat na 200.000 Kč.

Číst dál: Projekty NNO zaměření na ochranu životního prostředí

Praha, 30. září 2016 - Poprvé v novém školním roce se sešli členové Národní rady pro sport na jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednali například o zákoně o sportu, ale také o rozdělení finančních prostředků v příštím roce.  

Číst dál: Na sport dětí půjde příští rok miliarda korun

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates