Kontaky-modul

Projekt: Zakoupení mapových podkladů regionu Střední Polabí (2016)
Financování - Středočeský kraj
Celkem: 26.400 Kč

Projekt: Vytištění 10.000 ks skládacích map regionu Střední Polabí (2017)
Financování: město Brandýs nad Labem
Celkem za vytištění a přípravu: 70.000 Kč

Projektu vytištění map předcházelo sestavení textů k jednotlivým obcím. Poté se realizoval tisk map. Mapy jsou distribuovány obcemi mezi veřejnost a jsou zdarma.

Projekt: Informační turistické cedule - 40 ks
Financování: Středočeský kraj
Celkem za vytištění a přípravu: 68.002 Kč 

Do projektu byly  použity stejné texty jako do skládacích map, k realizaci cedulí byla ještě připočítána práce grafika. Cedule si obce a města budou instalovat na svoje náklady a na jimi určené plochy místa.

Umístěné cedule - Fotoalbum na facebooku

 

 

Projekt: Zakoupení 8 kusů jarmarečních stánků, uspořádání 2 jarmarků (rok 2015)
Financování: Středočeský kraj – fond malého a středního podnikaní, žadatel: MAS
Role MAS: Realizátor projetu
Celkem: 105.387 Kč (5% spoluúčast MAS)

 

Projekt v přípravě: Pracovní listy s historií regionu do škol (rok 2015 a 2016)
Financování: Středočeský kraj – Fond vzdělávání, žadatel: MAS

Vydáno bylo 1.800 ks sešitu Jak se žije v Polabí, sešit se dostal mezi žáky ZŠ a byl přijat s nadšením.

22.2. 2017 se koná křest sešitu Jak se žilo v Polabí

Fotogralerie dětí pracujících se sešitem Jak se žilo v Polabí

Role MAS: Realizátor projektu
Celkem: 78.100 Kč (5% spoluúčast MAS)

Projekt: Výstava  fotografií pomníků obětí 1. světové války (rok 2016)
Financování: Středočeský kraj – Fond hejtmana,  žadatel: MAS
Role MAS: Realizátor projetu
Celkem: 20.000 Kč (20% spoluúčast MAS)

 

Fotogalerie: http://strednipolabi.cz/galerie-2016/2016/194-vernisaz-fotografii-pamatnik-obti-1-svtove-valky.html

Projekt: Fextovo území  a Fextovo území 2 – soutěž na léto 2016,  léto až podzim 2017
vytvoření webu ke hře www.polabsketoulky.cz
Financování: Středočeský kraj, členské příspěvky, druhý ročník i sponzoři
Role MAS: Realizátor projetu
Celkem: cca 150 000,- Kč - největší položka mzdy (za rok 2016ú

Projekt: Vybudování odpočívadla u cyklostezky před Skleněnou vilou (rok 2015)
Financování: Středočeský kraj – Fond sportu a volného času,  žadatel: městys Lázně Toušeň
Role MAS: Sepsání žádosti
Celkem: 105.478 Kč

 

Projekty: Dětské skupiny – Křenek, Nehvizdy, projekt pro obce
Financování: ESF – Projekt Zaměstnanost
Celkem z dotace: 2.798.844 Kč  a     2.798.844 Kč
Role MAS: Zpracování žádosti, pomoc s realizací projektu + průběžná administrace po dobu 2 let 

 

Projekty: Pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní cisterny CAS 30 – JPOII Brandýs nad Labem
Financování: IROP
Role MAS: dotační poradenství a součinnost při přípravě projektu
Celkem z dotace: 8 232 269,- Kč

 

Projekt: Orchidejová louka
Projekt na záchranu orchidejové louky za Starou Boleslaví – posekání louky 1x za rok zachrání orchideje na louce, zajistili jsme posekání louky u pana Kerbera z Karaného
Role MAS: zajištění posekání louky
Financování: Agentura ochrany přírody

 

 

Projekt: Informační turistická cedule na cyklostezkce Lázně Toušeň - Čelákovice (2017)

Zadavatel: Středočeský kraj

Projekt: Administrativní kapacita MAS Střední Polabí

reg.číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001609

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

Celková částka projektu: 12 209 600,00 Kč - přičemž 5% projektu je financováno příjemcem dotace 610 480,00 a 11 599 120,00 je příspěvkem EU

 

Projekt umožňuje realizaci aktivit vedoucích k naplňování strategie CLLD v území MAS Sřední Polabí, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace by MAS neměla možnost dokončit SCLLD, profesionálně podporovat žadatele o finanční podporu z OP IROP, z OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova ve svém území.

Cílem projektu je vyhlášení a administrace celkem 55 výzev CLLD, pořádání seminářů pro žadatele i příjemce celkem 110 seminářů, poskytování konzultací a další provozní a animační činnosti MAS. Zároveň poradenství pro školy a školská zařízení v regionu k šablonám projektů z OP VVV celkem za období 4 semináře ke každé výzvě pro dvě skupiny škol, každý pro 20, tedy celkem pro tři výzvy se jedná o 24 seminářů + ind.konzultace aždému žadateli osobně nebo telefonicky. Popis seminářů k šablonám, jeden zaměřený na podání žádosti a ISKP 2014+, druhý seminář na obsah žádosti, uznatelné výdaje a specifické podmínky pro žadatele zjednodušeného vykazování ve výzvách šablon, třetí na realizaci projektu zkušenosti žadatelů a odevzdání MZ a závěrečné vyúčtování a ZMZ se bude věnovat čtvrtý seminář. Z důvodů velkého množství škol budeme zajišťovat dva semináře na vše s max. kapacitou 20 osob/škol.

 

 


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates