Kontaky-modul

Do přípravy strategie CLLD (=komunitně vedeného místního rozvoje) se zapojuje široká komunita. Díky tomu jsou finance, které MAS rozděluje místním projektům, směřovány na základě skutečných potřeb regionu.

V období 2021-2027jsme vycházeli mimo jiné z následujících zdrojů.

Dotazníkové šetření

V období červen-září 2020 probíhalo dotazníkové šetření mezi občany regionu, neziskovými organizacemi a podnikateli.

Vyhodnocení dotazníků:

Jak se žije ve středním Polabí

Jak se podniká ve středním Polabí

Jak se daří neziskovkám ve středním Polabí

Rozhovory se zástupci obcí

Se zástupci všech členských obcí proběhl podrobný rozhovor na základě předem dané struktury. Od všech obcí tak máme informace v podobném rozsahu. Setkání proběhla v těchto termínech:

Zásobník projektů

V průběhu práce s komunitou jsme také zpracovali detailní zásobník projektů, díky kterému víme, co jednotliví aktéři plánují v následujících letech.

Jednání pracovních skupin

Podklady pro tvorbu strategie byly projednány na tematických pracovních skupinách, které byly otevřeny všem zájemcům z široké veřejnosti. Výstupem jednání byly dílčí SWOT analýzy.

1. Rozvoj, řízení a spolupráce obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy, veřejná prostranství, památky

Jednání pracovní skupiny proběhlo 19. 2. a 24. 2. 2021.

Schválená SWOT analýza

Zápis 19. 2.

Zápis 24. 2.

2. Podnikání - průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace, zemědělství

Jednání pracovní skupiny proběhlo 2. 3. a 4. 3. 2021.

Schválená SWOT analýza

Zápis 2. 3.

Zápis 4. 3.

3. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, turistika

Jednání pracovní skupiny proběhlo 23. 2. a 25. 2. 2021.

Schválená SWOT analýza

Zápis 23. 2.

Zápis 25. 2.

4. Školství a vzdělávání

Jednání pracovní skupiny proběhlo 3. 3. 2021.

Schválená SWOT analýza

Zápis 3. 3. dopoledne

Zápis 3. 3. odpoledne

5. Sociální péče a zdravotnictví (vč. lázeňství), prevence, rodina

Jednání pracovní skupiny proběhlo 9. 3. a 11. 3. 2021.

Schválená SWOT analýza

Zápis 9. 3.

Zápis 11. 3.

Příprava akčního plánu pro OPZ+

6. Životní prostředí, krajina, zeleň, voda

Jednání pracovní skupiny proběhlo 16. 3. a 18. 3. 2021.

Schválená SWOT analýza

Zápis 16. 3. a 18. 3.

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates