Kontaky-modul

Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování strategií místních akčních skupin ze stran řídících orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) nemůže naše, ani zatím žádná jiná MAS v České republice, vypisovat výzvy k předkládání projektů konečných žadatelů.

Předpokládaný termín vypsání první výzvy je prozatím stanoven na přelom roku 2016/2017.

Projektové záměry naplňující strategii CLLD MAS Střední Polabí v letech 2016 - 2023 budou moci být podpořeny ze tří tematicky rozdílných operačních programů:
Integrovaný regionální operační program (zkráceně IROP)
Program rozvoje venkova (zkráceně PRV)
Operační program Zaměstnanost (zkráceně OPZ)

Číst dál: Aktuální informace o výzvách MAS

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo šestý ročník úspěšné fotografické soutěže „Vyfoť projekt“. Zapojte se a vyhrajte některou z hlavních cen jako je ultrabook nebo mobilní telefon. Každý týden až do konce srpna bude navíc probíhat pravidelné slosování o zajímavé ceny. Úkol soutěžících je jednoduchý – vyfotit projekt, který byl realizován díky podpoře evropských fondů, a fotky nahrát na web soutěže www.vyfotprojekt.cz. Čím více vyfocených projektů, tím větší šance na úspěch.

Číst dál: Fotografická soutěž "Vyfoť projekt"

Karlova Studánka se stala na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER.

Číst dál: LeaderFEST 2016, Karlova Studánka

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana středočeského kraje. soutěž organizuje nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Soutěž je určena pro stavby na území středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016. do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly oceněny v předchozích ročnících soutěže. Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů eu), musí přihlašovatel prokázat, že byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Číst dál: Soutěž Stavba roku středočeského kraje 2016

Víte, ve kterém městě možná sídlili upíři? A kam jezdily tisíce návštěvníků z Prahy za víkendovým koupáním? Kde seskočili parašutisté, kteří zbavili český lid říšského protektora Heydricha? Kde se Marie Terezie seznámila se svým chotěm?

Fext, nezranitelný hrdina i postrach okolí, pro vás připravil 25 významných zastávek z našeho regionu. Dokážete-li dobýt alespoň 12 z nich, vysloužíte si svou pílí odměnu, Pro ty, kteří sesbírají všech 25 razítek jsme připravili spolu se sponzory soutěže zajímavé ceny, které získají ti nejrychlejší z vás.

Číst dál: Pozvánka na představení turistické soutěže

Mezinárodní den děti se slaví obvykle na 1. června. Na tento den děti obvykle dostanou nejen sladkosti a pozornost svých rodičů, mohou také vyrazit na různé sportovní či zábavné akce. I v našem regionu jsme pro naše děti připravili spoustu zábavy a sportu, přehled kam se dá (nejen o tomto víkendu) jít vám přinášíme v článku.

Číst dál: Kam na dětský den?

Zpravodaj

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates