Kontaky-modul

Již tuto středu, přesněji 22. února se od 16:30 sejdeme v brandýské Kočárovně. Na křest projektu, na který přispěl Středočeský kraj, přislíbili účast autoři sešitu, ale také členové naší MAS. Pozvánka vyšla v městkých listech, takže počítáme i s návštěvníky z řad veřejnosti. Více o události se můžete dočíst na našem facebooku.

Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace poskytované MV GŘ HZS ČR  obcím  prostřednictvím  krajů,  jsou  účelové  neinvestiční  dotace  poskytované  ve  smyslu  ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu s usnesením  vlády ČR. Obec přijímá účelovou neinvestiční  dotaci jako prostředky státního rozpočtu na výkon činností stanovených v zákoně o požární ochraně.

Číst dál: Vyhlášení výše neinvestiční dotace pro dobrovolné hasiče a složky IZS

Zveřejňujeme text petice pro záchranu zámku v Přerově nad Labem.

zdroj obrazku web prerovnl.cz

Číst dál: Pomozte zachránit zámek v Přerově nad Labem

Události v regionech popisují nelehkou situaci MASek na Moravě, situace je však stejná i nás. Podívejte se na video, příspěvek o MAS začíná 14:21

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno


Nový projekt od RC Routa financovaný z Evropských fondu, z operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zlepšit postavení osob ohrožených na trhu práce z regionu Střední Polabí, a to prostřednictvím navzájem propojených a navazujících motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz je kladen na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Dílčími cíli jsou podpora žen aspirujících či pracujících na vedoucích pozicích, podpora jazykového a IT vzdělávání, zvyšování povědomí o otázkách diskriminace, včetně její prevence, zvyšování povědomí v pracovně-právní oblasti, posílení spolupráce s dalšími subjekty, jako zaměstnavatelé, ÚP, neziskové organizace, obce atd. Aktivity jsou přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a dostupné všem, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, přizpůsobení časů aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce) a lokálním podmínkám – aktivity budou probíhat v celém regionu Středního Polabí. V provozu bude Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, knihovny a odborných materiálů. Všechny aktivity a služby projektu jsou poskytovány ZDARMA.

Číst dál: Restartuj kariéru s Routou

Naše MAS se může pyšnit dalšími úspěšně dokončenými projetky, jsou to: skládací mapy regionu Střední Polabí a turistické informační cedule. Díky přispění Středočeského kraje jsme nakoupili mapové podklady s celou oblastí Středního Polabí. 

Skládací mapy jsme v počtu 10.000 kusů dostali už začátkem roku a postupně si je jednotlivé obce a města rozebírají. Lidem jsou k dispozici zcela zdarma a podle ohlasů, které se k nám dostávají je o mapy opravdu velký zájem. Pokud nevíte, kde k mapě přijít, můžete se zastavit i v naší kanceláři v Brandýse nad Labem.

Dne 9. února jsme převzali dodávku 40 kusů informačních turistických cedulí. Cedule mají rozměr 130X 90 cm a mimo mapy zde naleznete povídání o obcích městech, podobné texty jsou i v mapách. Postupně si je budou jednotlivé obce a města odebírat a necháme na jejich úvaze, kde budou cedule umístěné. Doufáme ale, že pro jarní turisty, cyklisty a návstěvníky už budou cedule sloužit.

Děkujeme tímto všem, kteří se na realizaci podíleli a také firmě Durabo za realizaci a dodávku u obou projektů.

 

 


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates