Kontaky-modul

Začátek adventu letos přišel na 27. listopadu, kdy je železná neděle. Další neděle 4. prosince je bronzová, následuje 11. prosince nedělí stříbrnou a končí 18. prosince zlatou nedělí. Adventní čas nezačíná jen ve velkých městech, naopak. I v malých obcích jsou pro vás připraveny skvělé akce, které mají své kouzlo už jen tím, že se nemusíte mačkat v zástupech lidí. Ať už preferujete velké nebo malé akce, pojďme se  podívat, kde můžete přijít nasát předvánoční atmosféru.

Číst dál: Advent ve Středním Polabí 2016

18.11.2016: Vedení Ministerstva pro místní rozvoj dnes (18. listopadu) jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin (MAS). Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. Prvních šest miliónů korun je v současné době propláceno, další výdaje MAS jsou kontrolovány a během následujících týdnů budou proplaceny.

Číst dál: Ministryně Šlechtová: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů

Okrašlovací spolek čelákovický vás ze na besedu o kvalitě ovzduší. Beseda se bude konat 28. listopadu od 18:00 v Irish Music Baru. Další podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Číst dál: 28.11. - Pozvánka na besedu o kvalitě ovzduší

Národní dotace od ministerstva pro místní rozvoj ČR mají několik dotačních programů, o možnostech dotací pro nestátní neziskové organizace jsme informovali zde.  Dnes se podíváme na dotace pro obnovu a rozvoj venkovských obcí. Dotaci je možné poskytnout například pro herní prvky na hřiště, přístavbu klubovny, kterou využívají děti. V programu jsou také peníze na obnovu sakrálních staveb - kapliček, božích muk atd. Zajímavá pro obce je také dotace na obnovu místní komunikace. Dalším podprogramem je pak podpora bydlení.

Číst dál: Dotace pro rozvoj regionu, dotace pro bezbariérové bydlení

Po letní (již uzavřené) možnosti dotace pro sportovní kluby ze Středočeského kraje je tu nyní pro spolky a obce nová dotační příležitost od MŠMT. Program 133510 se jmenuje Podpora materiálně technické základny sportu a tentokrát se jedná o investiční záměry určené pro nové stavby anebo pro rekonstrukce a modernizace těch stávajících.

Spolky tak při možnosti rekonstrukce nebo modernizace dosáhnou až na 80 % výši dotace, u nových staveb je výše dotace 60%. Obce coby žadatelé pak při rekonstrukci nebo modernizaci mohou získat až 60 % z celkové částky, při nové stavbě jen 50%. Maximálně je možné žádat o 20 000 tisíc Kč na jednu žádost, v programu je 438 milionu Kč.

Číst dál: MŠMT: podpora materiálně technické základny sportu

Nestátní neziskové organizace (NNO) v České republice mohou získat podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i v příštím roce. Od dnešního dne (31. 10.) lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci pro rok 2017.

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017:

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
  • Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s..
Číst dál: MMR: dotace pro NNO

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates