Kontaky-modul

MAS Střední Polabí, z.s.

Náš zapsaný spolek vznikl na návrh pětičlenného přípravného výboru dne 18.1.2013 registrací stanov MAS Střední Polabí, z.s. Ministerstvem vnitra ČR, s cílem využít jedinečné možnosti zapojit se do Programu rozvoje venkova 2014-2020. Ustavující Valná hromada MAS proběhla 8.2. 2013 v Lázních Toušeň, kde proběhla volba kolektivních orgánů organizace.

Prvním větším počinem bylo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na Státní zemědělský a intervenční fond, opatření III. 4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, která nám byla dne 17.5.2013 schválena. V červnu , konkrétně 26.6.2013 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace se Státním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF).

4. 1. 2016 získala naše MAS standardizaci (Standardizace v PDF)

Cíle MAS Střední Polabí, z.s. jsou zejména:

  •       ochrana nejvýznamnějších hodnot území MAS Střední Polabí, kterými jsou zejména venkovská prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní   bohatství a zdravé životní prostředí
  •       podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni
  •       zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, multifunkčního zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj.
  •       zabezpečení koordinovaného postupu členů MAS při všestranném rozvoji výše uvedeného území

MAS Střední Polabí, z.s. v datech:

  • 18. 1. 2013 registrovány Ministerstvem vnitra ČR Stanovy Místní akční skupiny Střední Polabí, o. s.
  • 8. 2. 2013 ustavující Valné shromáždění MAS v Lázních Toušeň.
  • 12. 2. 2013 odevzdána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na Státní zemědělský a intervenční fond
  • 17. 5. 2013 schválena Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění
  • 26. 6. 2013 podepsání Dohody o poskytnutí dotace na Státním zemědělském a intervenčním fondu (SZIF), zahájení projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“
  • 4. 1. 2016 Standardizace MAS (Standardizace v PDF)

Územní působnost a členové MAS Střední Polabí, z.s. (k 13. 3. 2017):

-  Územní působnost partnerství: 16 obcí – Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov, Křenek, Záryby, Jenštejn, Přerov nad Labem, Borek, Polerady, Zápy, Dřevčice, Svémyslice

  - Členové MAS: 14 obcí – Čelákovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov, Křenek, Záryby, Jenštejn, Přerov nad Labem, Borek, Polerady, Svémyslice

  -  Územní souhlas: Zápy, Dřevčice

-  Celkový počet obyvatel 42 201 (stav k 31.12.2015)

-  Počet členů partnerství: 57, z toho sektor veřejný 16 (28,07%), neziskový 19 (33,33%) a soukromý 22 (38,60%)

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates