Kontaky-modul

Strategie CLLD MAS - Střední Polabí byla schválena 24. listopadu 2017. Pro region to znamená 78 milionů navíc, které přitečou z evropských fondů.  Rozdělovat je budeme prostřednictvím výzev, které začneme vyhlašovat v roce 2018.

Strategie CLLD obsahuje tři programové rámce, které se liší svým tematickým zaměřením. Starají se o ně i rozdílná ministerstva. Jsou to Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova (PRV). Každý operační program je tvořen opatřeními, která už jsou zcela konkrétně zaměřená (např. bezpečná doprava, infrastruktura pro vzdělávání, zemědělství, atp.)

Přehled všech opatření i s přiřazenou částkou (alokací) najdete v článku.

Podrobnější popis jednotlivých opatření najdete ve strategické části strategie CLLD a ve finančním a indikátorovém plánu.

Realizace všech projektů musí probíhat na území MAS.

Plán výzev na rok 2018 najdete v harmonogramu výzev.

Žadatelé vypracují žádost o podporu v souladu s výzvou MAS, kterou podávají prostřednictvím systému MS 2014+. V průběhu přípravy žádosti mohou využít bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Veškeré potřebné informace jsou k nalezení v textu výzvy a v navazující dokumentaci MAS i řídicího orgánu.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates