Kontaky-modul

Chcete-li žádat o evropské finance, čeká vás opravdu hodně práce. Musíte si vyhledat příslušné ministerstvo, které má na starosti danou oblast. Musíte si počkat na správnou výzvu, do které váš projekt zapadne. Musíte si nastudovat obsáhlou dokumentaci a sepsat vyčerpávající žádost o podporu. Nebo se obrátíte na svou místní MASku v případě, že má schválenou strategii. Do středního Polabí přišla poslední listopadový pátek opravdu výborná zpráva. Strategie MAS – Střední Polabí byla po třech letech intenzivní práce schválena. Brzy se budou rozdělovat peníze.


Schválená strategie znamená pro střední Polabí 78 milionů navíc, které se v následujících letech rozdělí prostřednictvím místních výzev. První výzvy budou vyhlášeny už na začátku roku 2018, další budou následovat v průběhu roku i v roce 2019. Podpořena bude například výstavba cyklotras, rekonstrukce cyklostezek, výstavba a provoz komunitních center, rekonstrukce škol a školek nebo výstavba a provoz sociálních podniků. Další peníze půjdou do zemědělství, do nezemědělského podnikání a na podporu místních výrobků. Úplně první výzva je plánovaná na leden 2018 a bude zaměřená na podporu příměstských táborů a školního klubu.


Každá Místní akční skupina (zkráceně MASka) působí na přesně vymezeném území, pro které vyblokuje peníze z evropských fondů. Do regionu MAS – Střední Polabí spadá 16 obcí, mezi nimi i města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Čelákovice. Po schválení velmi podrobné strategie, čítající stovky stránek, může MASka vypisovat vlastní výzvy, do kterých se hlásí místní žadatelé. „Žadatele z 16 obcí budou soutěžit pouze mezi sebou, ne s celou Českou republikou, jak je tomu ve výzvách napřímo", vysvětluje jednu z výhod MAS její manažerka Barbora Roušarová.
Další výhodou MASky je intenzivní podpora, kterou kancelář MAS poskytuje žadatelům. Pořádá semináře přímo v regionu, poskytuje osobní konzultace a zajistí pro své žadatele všechny nezbytné informace. “Bezplatné konzultace poskytujeme přímo v naší kanceláři, která se nachází na zámku v Brandýse nad Labem,“ říká Barbora Roušarová. „Žádost píšou žadatelé sami, ovšem v případě, že si nevědí rady, je nablízku pomoc,“ dodává.


Hodnocení projektu dělají zástupci členů MAS, tedy místní lidé, kteří znají místní potřeby,“ vysvětluje proces hodnocení Barbora Roušarová. „Jsme rádi, že se nám povedlo dotáhnout schválení strategie do konce, a vybojovali jsme tak peníze pro naše území. Jsou to peníze navíc, o které by region bez Místní akční skupiny přišel,“ doplňuje na závěr.
Žadatelé, kteří mají zájem o podrobnější informace z MASky, mohou už nyní využít osobní konzultace v kanceláři MAS. Další informace budou postupně přibývat na našem webu. Těšit se můžete i na informační semináře. Ve středním Polabí bude zkrátka o něco živěji než běžně.

 


IROP

Integrovaný regionální operační program má ve své péči Ministerstvo pro místní rozvoj. Podporuje vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V naší strategii obsahuje celkem pět opatření, která většinou podporují rekonstrukce a výstavbu.


Opatření 1 – Bezpečná doprava
Opatření podporuje výstavbu cyklotras a rekonstrukci cyklostezek. Součástí projektů může být i výsadba zeleně v jejich okolí a místa pro parkování kol.
Celková částka podpory: 5.985.600 Kč


Opatření 2 – Podpora složek IZS
Opatření podporuje nákup techniky pro hasiče (velkokapacitní cisterny) a zodolnění hasičské zbrojnice v ORP.
Celková částka podpory: 16.150.000 Kč


Opatření 3 - Infrastruktura pro vzdělávání
Opatření podporuje rozvoj infrastruktury zařízení péče o děti do 6 let (předškolní výchova a vzdělávání) a dále rozvoj a zachování vysoké kvality vzdělávání v našem území. Plánujeme podpořit jednu dětskou skupinu, jednu mateřskou školu, dvě školská zařízení a jeden subjekt celoživotního vzdělávání.
Celková částka podpory: 17.546.500 Kč


Opatření 4 – Komunita
Opatření podporuje rozvoj infrastruktury komunitních center. Plánujeme podpořit tři komunitní centra, která zároveň tvoří zázemí pro sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.
Celková částka podpory: 11.020.000 Kč


Opatření  5 - Sociální podnikání
Opatření podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků. Plánujeme podpořit dva sociální podniky, které dohromady zaměstnají minimálně tři osoby ohrožené na trhu práce.
Celková částka podpory: 3.800.000 Kč

 
Zaměstnanost
Na operační program Zaměstnanost dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podporuje například zaměstnanost, další vzdělávání a sociální začleňování. Součástí naší strategie jsou tři opatření.


Opatření 6 – Sociální práce
Opatření je zaměřeno na provoz komunitních center, kde budou mít současně zázemí i poskytovatelé registrovaných sociálních služeb. Plánujeme podpořit dvě komunitní centra.
Jaký je rozdíl oproti podpoře z IROPu? IROP je zaměřený na investiční dotace, můžete ho proto využít pro nákup a rekonstrukci prostor. Zaměstnanost na druhou stranu podporuje provoz. Obě opatření se dají kombinovat.
Celková částka podpory: 3.672.000 Kč


Opatření 7 – Sociální podnikání
Opatření podporuje provoz nově vzniklých (příp. rozšířených) sociálních podniků. Plánujeme podpořit jeden sociální podnik. Rozdíl oproti IROPu je stejný jako v případě komunitních center. I zde platí, že je možné obě opatření kombinovat.
Celková částka podpory: 2.329.000 Kč


Opatření 8 – Služby pro zaměstnanost ohrožených skupin
Opatření podporuje rozvoj prorodinné infrastruktury, v našem případě školní klub a příměstské tábory. Plánujeme podpořit jeden školní klub a 10 turnusů příměstských táborů.
Celková částka podpory: 5.220.000 Kč


PRV

O Program rozvoje venkova se stará Ministerstvo zemědělství. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. V naší strategii obsahuje celkem 7 opatření, které se však v případě PRV nazývají fiche.


Fiche 9 – Podpora místních výrobků
Fiche podporuje investice na zpracování místních výrobků a jejich uvádění na trh.
Celková částka podpory: 2.146.000 Kč


Fiche 10 – Neproduktivní investice v lesích
Fiche podporuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, například stezky pro turisty, herní a naučné prvky, odpočívadla, ale i další prvky.
Celková částka podpory: 751.000 Kč


Fiche 11 – Zemědělství
Fiche podporuje zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků, zejména hmotné i nehmotné investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu.
Celková částka podpory: 4.000.000 Kč


Fiche 12 – Nezemědělské podnikání na venkově
Fiche podporuje investice na vznik a rozvoj nezemědělských podnikatelských činností. Plánujeme podpořit především podnikatelské aktivity, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
Celková částka podpory: 3.962.700 Kč


Fiche 13 – Voda v krajině
Fiche podporuje realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi.
Celková částka podpory: 900.000 Kč


Fiche 14 – Projekty spolupráce
Projekt spolupráce realizuje přímo MASka. Projektem plánujeme podpořit místní cestovní ruch.
Celková částka podpory: 586.150 Kč


Fiche 15 – Polní cesty
Fiche podporuje rekonstrukci a výstavbu polních cest, stejně jako obnovu a výstavbu souvisejících objektů a technického vybavení.
Celková částka podpory: 524.940 Kč


Využijte bezplatných konzultací kanceláře MAS.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates