Kontaky-modul

reg.číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001609

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

Celková částka projektu: 12 209 600 Kč -  5% projektu je financováno příjemcem dotace 610 480,00 a 11 599 120,00 je příspěvkem EU

 

Projekt umožňuje realizaci aktivit vedoucích k naplňování strategie CLLD v území MAS Sřední Polabí, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace by MAS neměla možnost dokončit SCLLD, profesionálně podporovat žadatele o finanční podporu z OP IROP, z OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova ve svém území.

Cílem projektu je vyhlášení a administrace celkem 55 výzev CLLD, pořádání seminářů pro žadatele i příjemce celkem 110 seminářů, poskytování konzultací a další provozní a animační činnosti MAS. Zároveň poradenství pro školy a školská zařízení v regionu k šablonám projektů z OP VVV celkem za období 4 semináře ke každé výzvě pro dvě skupiny škol, každý pro 20, tedy celkem pro tři výzvy se jedná o 24 seminářů + ind.konzultace každému žadateli osobně nebo telefonicky. Popis seminářů k šablonám, jeden zaměřený na podání žádosti a ISKP 2014+, druhý seminář na obsah žádosti, uznatelné výdaje a specifické podmínky pro žadatele zjednodušeného vykazování ve výzvách šablon, třetí na realizaci projektu zkušenosti žadatelů a odevzdání MZ a závěrečné vyúčtování a ZMZ se bude věnovat čtvrtý seminář. Z důvodů velkého množství škol budeme zajišťovat dva semináře na vše s max. kapacitou 20 osob/škol.

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates