Kontaky-modul

Hlasování VS probíhá z důvodu nouzového stavu v ČR per rollam v termínu od 15. 10. 2020 13:30 hodin a bude ukončeno v pondělí 19. 10. ve 13:00 hodin.

Jedná se o hlasování k výběru projektů ve výzvě č. 4 PRV Fische 18 dle bodového hodnocení Výběrové komise.

Usnesení: Valné shromáždění MAS – Střední Polabí schvaluje per - rollam výběr Žádostí o dotaci ve Výzvě PRV č. 4, Fiche 18 dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS a výsledku hodnocení Výběrové komise.

Ve Fiche 18 jsou vybrány následující projekty:

 

Žadatel/IČ

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Počet bodů

Název projektu

Tělocvičná jednota Sokol Sojovice

Sojovice

70

Rekonstrukce/ obnova zázemí sokolovny TJ sokol Sojovice

Obec Káraný

Káraný

70

Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost - Káraný

Obec Káraný

Káraný

70

Obnova veřejného prostranství v okolí OÚ Káraný

Obec Sojovice

Sojovice

70

Rekonstrukce a obnova obecní knihovny na p.č. st. 364

Obec Polerady

Polerady

70

Úprava veřejného prostranství u obecního úřadu v obci Polerady

Římskokatolická farnost Čelákovice

Přerov nad Labem

65

Přerov n. L. - obnova interiéru kostela sv. Vojtěcha

Obec Záryby

Záryby

65

Revitalizace veřejného prostranství Záryby-návesní prostor U Kapličky

Obec Přerov nad Labem

Přerov nad Labem

65

Přerov n. Labem - veřejné WC

Junák - český skaut, středisko Čelákovice,  z. s.

Čelákovice

60

Pořízení stanových plachet pro skautské středisko Čelákovice

Město Čelákovice

Čelákovice

60

Čelákovice - obnova fasády kaple sv. Václava, Císařská Kuchyně

Tělocvičná jednota Sokol Nehvizdy

Nehvizdy

60

Vybavení pro spolkovou činnost Sokol Nehvizdy

 

Ve Fiche 18 nejsou vybrány následující projekty:

Žadatel/IČ

Místo realizace projektu (NUTS 5)

Počet bodů

Název projektu

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav/00240079

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

60

Rozšíření veřejného prostranství v parku u Autobusového nádraží

Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi/43751083

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

60

Objekt Děkanství - oprava střešní konstrukce a střešního pláště

 

Tyto projekty nejsou vybrány k podpoře z důvodu nedostatku alokace ve Fichi. Fiche 18 byla vyhlášena na celou alokaci na programové období, proto prostředky nelze navýšit ani z důvodu podpory hraničního projektu, ani převodem nedočerpaných prostředků v jiné Fichi.

Vysvětlení: Projekty se shodným počtem bodů v jedné Fichi jsou řazeny dle výše způsobilých výdajů. Ze kterých je stanovena dotace. Pokud i v tomto údaji je shoda. Řazení probíhá podle počtu obyvatel obce k poslednímu dni roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci (dle místa realizace projektu).

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates