Kontaky-modul

Přijměte, prosíme, naše pozvání k účasti na konferenci s názvem “Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci“, konanou pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové a radních Jany Plamínkové a Věslava Michalika. Bude se konat 11. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin a půjde o jednu z klíčových konferencí o vzdělávání ve Středních Čechách.

Číst dál: 11.4. - Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci

Účelem dotace je rozvoj měst a obcí do 2 000 obyvatel. Žadatel může podat maximálně dvě žádosti (ale závisí na počtu obyvatel v dané obci, například obce do 99 obyvatel mohou podat jen jednu žádost, viz text dotačního programu).

Termín podání žádostí:  18 dubna 2017 – 30 června 2020


Žadatel: obec do 2 000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí.

Číst dál: Středočeský kraj – Fond obnovy venkova

 

Lhůta pro podání žádosti je od 18. dubna do 24. dubna, žádost se podává jak v písemné tak elektronické podobě.

Číst dál: Středočeský kraj – Humanitární fond, sociální oblast

I tento rok si můžete podávat žádosti do fondu hejtmana. Ten je narozdíl od jiných fondů vyhlášen po celý rok. Žádosti se podávají jak v písemné tak elektronické formě.

Číst dál: Středočeský kraj - Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

Cílem Programu je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s krajskou koncepcí EVVO  v letech 2011 - 2020.
Celkem je k rozdělení ve fondu 7 000 000 Kč.
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 1 000 000 Kč. Spolufinancování ze strany žadatele není vymezeno, je ale k němu přihlédnuto při hodnocení žádosti (50 % spolufinancování získa 20 bodů atd)


Žadatelé: právnická osoba, nestátní neziskové organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnosti aj., podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající, vyvíjející ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.


Termín pro podání žádostí:  od 18. dubna od 24. dubna 2017

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Dalším fondem vyhlášeným ze Středočeského kraje je Infrastrukturní fond, dělený na dvě tematická zadání: podporu a rozvoj obnovy ZŠ a na životní prostředí.

K získání dotace z fondu musí být  současně akce/projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo minimálně doklad o rezervování požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace akce).

Žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí
Příjem žádostí od 18. dubna do 2. května

Číst dál: Dotace ze Středočeského kraje – Infrastrukturní fond

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates