Kontaky-modul

Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců. Komunikace probíhá pomocí SMS zpráv. Spolupráce se také mohou účastnit dobrovolníci, vždy ale jen pod dohledem myslivce.

JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT? Registrovat se může každý, v roli, která mu přísluší – myslivec při registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj podnik, dobrovolník své okresy zájmu. Před logováním a užíváním portálu je nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který přijde registrovanému na email a na telefon.

Číst dál: Senoseč - ochrana zvířat při sklizni a sečích

Stejně jako loňský rok i letos jsme se zúčastnili již druhého ročníku celorepublikové soutěže Turist Propag 2017. Soutěž je zaměřena na tištěné turisticko propagační materiály kategorie se jmenuje „Turistická informace roku 2017“ a samostatnou kategorii tvoří „Zpravodaj roku 2017“. Soutěž pořádá Zlatý pruh Polabí spolu s Asociací turistických informačních center České republiky a i letos se vyhlášení soutěže konalo na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Regiony České republiky.

Číst dál: My na soutěži TURIST PROPAG 2017

Nestátní neziskové organizace mohou získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci. Dotace bude poskytnuta až do výše 70% uznatelných nákladů na projekt.

Číst dál: Dotace pro NNO - 2. výzva

Pro všechny vlastníky obytných domů připravilo MŽP dotační program Dešťovka. Cílem je motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun.

Číst dál: Dešťovka - výzva od MŽP

KDY A JAK? Od 10. dubna máme start příjmu žádostí za sebou. Poslední termín řádného podávání jestanoven na pondělí 15. května, žadatelé však mají ještě po tomto termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1% za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června. Jednotnou žádost včetně příloh mohou žadatelé podat z pohodlí svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň se lze s přípravou a podáním žádosti obrátit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se žadatel rozhodne využít těchto služeb, doporučujeme OPŽL kontaktovat a domluvit si termín setkání. K dispozici je 65 pracovišť po celé České republice.

Číst dál: Jednotná žádost – zemědělci – uzávěrka je 15. května

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates