Kontaky-modul

Stejně jako loňský rok i letos jsme se zúčastnili již druhého ročníku celorepublikové soutěže Turist Propag 2017. Soutěž je zaměřena na tištěné turisticko propagační materiály kategorie se jmenuje „Turistická informace roku 2017“ a samostatnou kategorii tvoří „Zpravodaj roku 2017“. Soutěž pořádá Zlatý pruh Polabí spolu s Asociací turistických informačních center České republiky a i letos se vyhlášení soutěže konalo na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Regiony České republiky.

Číst dál: My na soutěži TURIST PROPAG 2017

Nestátní neziskové organizace mohou získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci. Dotace bude poskytnuta až do výše 70% uznatelných nákladů na projekt.

Číst dál: Dotace pro NNO - 2. výzva

Pro všechny vlastníky obytných domů připravilo MŽP dotační program Dešťovka. Cílem je motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun.

Číst dál: Dešťovka - výzva od MŽP

KDY A JAK? Od 10. dubna máme start příjmu žádostí za sebou. Poslední termín řádného podávání jestanoven na pondělí 15. května, žadatelé však mají ještě po tomto termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1% za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června. Jednotnou žádost včetně příloh mohou žadatelé podat z pohodlí svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň se lze s přípravou a podáním žádosti obrátit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se žadatel rozhodne využít těchto služeb, doporučujeme OPŽL kontaktovat a domluvit si termín setkání. K dispozici je 65 pracovišť po celé České republice.

Číst dál: Jednotná žádost – zemědělci – uzávěrka je 15. května

Součástí výstavy, která začla dnes, v Lysé nad Labem "Regiony České republiky" je i soutěž TURIST PROPAG. Tam máme za naši neziskovku přihlášeny hned 3 turistické materiály a zítra od 15:00 se půjdeme podívat porotu, od 18:00 nás pak čeká slavnostní vyhlášení. Jestli jsme letos uspěli nevíme, to závisí právě na porotě.

Číst dál: 27.4. - 1.5. výstava Regiony České republiky

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates