Kontaky-modul

 

Pro ty, kdo čekají na vyhlášení Fondů ze Středočeského kraje máme nové informace:  Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání letos nebude vyhlášen, stejně tak Středočeský Fond podpory cestovního ruchu.

 

Administrativní podpora ze strany MAS Střední Polabí je v prvé řadě konzultace při modelaci projektu, výběru šablon a zpracování požadovaných dokumentů. Následné vyplnění žádosti v systému ISKP+  a pomoc při vypořádání případných připomínek a doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Samozřejmostí je také metodická a odborná podpora v průběhu realizace, komunikace s poskytovatelem dotace a kontrola správnosti předkládaných výstupů.  K dnešnímu datu jsou v administrativním procesu projekty ve výzvě MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v regionu MAS Střední Polabí v celkové hodnotě 11 929 602,- Kč.

Číst dál: Co to vlastně jsou ty šablony pro školy?

Pod patronací radní Hl. města Prahy Ing. Mgr. Ropkové a radního Středočeského kraje Ing. et Ing. Skopečka, Vás Realizační týmy KAP Středočeského kraje, KAP Hlavního města Prahy srdečně zvou na „Konferenci Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů v Praze a Středočeském kraji“

Místa konání:

1. 9.3. – Říčany, Kulturní centrum Labuť, 13,00 – 16,00
2. 15.3. – Černošice, Kulturně – společenský sál Vráž, 10,30 – 13,30 (společné setkání zpracovatelů KAP a MAP Prahy a Středočeského kraje)
3. 23.3. – Praha 13, Kulturní dům Mlýn (Stodůlky), 13,00 – 16,00
4. 30.3. – Praha 8, Kulturní dům Krakov (Bohnice), 13,00 – 16,00

Detailní Pozvánka s programem pro první konferenci 9.3.2017 v Říčanech, včetně přihlášky


Vyhlášen je zatím program Naplňování koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017. Program je vyhlášen pro neziskové organizace, které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží. Výše dotace na jednoho žadatele je maximálně 70 000 Kč. Dotace může dosáhnout 70 % celkových uznatelných nákladů.Termín pro podávání žádosti je od 31. 3. 2017 do 14. 4. 2017.

Číst dál: Vyhlášen dotační program ze Středočeského kraje

Seminář o dotaci pro Zahájení činnosti mladých zemědělců se bude konat dne 7. března od 10:00 do 14:00, v restauraci Ve Století, Husovo náměstí 11 v Loděnicích. Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (pro členy MAS sleva 200 Kč/osoba). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.

Číst dál: Seminář o dotaci Zahájení činnosti mladých zemědělců

Upozorňujeme na možnost přihlásit se na seminář zaměřený na elektronickou evidenci tržeb při prodeji ze dvora, na farmářských trzích a v agroturistice, který se bude konat 7.3.2017 v Poděbradech.

Více informací o semináři naleznete na: www.lipaprovenkov.cz/mas-lipa/aktuality/seminar-eet-757cs.html


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates