Kontaky-modul

Středočeský kraj připravuje grantová řízení pro rok 2018. V minulém roce nastaly trochu v řízení změny.

Naše MAS byla úspěšným žadatelem hned několikrát. Díky dotaci z kraje má například cyklostezka pod Skleněnou vilou dřevěnou prolézačku a lavičky, z dotace z Kraje jsme vydali sešit Jak se žilo v Polabí, uspořádali jsme výstavu fotografií pomníku 1. světové války anebo jsme nakoupili jarmareční stánky, které si půjčují obce i organizace po celém regionu. Psali jsme také žádost o plavecké pomůcky do bazénu v Čelákovicích, i tuto dotaci čelákovická sportovní dostala. V Čelákovicích je díky námi sepsané žádosti na kraj také nové infocentrum, které skvěle slouží občanům a turistům.

 

Napsat žádost o dotaci přitom není nic složitého, pokud byste ale přeci jen tápali, je možné se obrátit na naši kancelář na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rada Středočeského doporučila zastupitelstvu kraje schválit Programy pro poskytování dotací ze ‚Středočeských Fondů‘ pro rok 2018. Ve fondech bude alokováno celkem 410 milionů korun, tedy stejně jako v minulém roce. Nově však dojde k úpravě vzorů smluv, které budou s úspěšnými žadateli uzavírány.

Rozdělení celkové částky 410 milionů korun pro jednotlivé fondy by mělo být shodné s rokem letošním, ale ve všech Programech, ve kterých hodnotí podané žádosti hodnotící komise, byla oproti roku letošnímu přepracována hodnotící kritéria. Chceme tím odstranit či alespoň minimalizovat subjektivní hodnocení žádostí, aby bylo jejich schvalování spravedlivé,“ upozornila hejtmanka Jaroslava pokorná Jermanová (ANO 20011), která má nově v gesci oblast regionálního rozvoje a tím pádem i grantová řízení. Jak dále upřesnila, změna hodnotících kritérií se bude týkat zejména následujících Programů:

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského Humanitárního fondu (v obou jeho tematických zadání)

 
O krajské dotace se budou moci žadatelé v roce 2018 ucházet z následujícího přehledu Středočeských fondů (výše alokace je shodná s rokem 2017):
(částky v mil. Kč)
                                                                                                                           
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS  - 38
Středočeský Fond kultury a obnovy památek - 20
Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence - 25

Středočeský Humanitární fond

TZ Sociální  oblast - 35
TZ Zdravotnictví a zdraví 2020 - 2

Středočeský Infrastrukturní fond

TZ Životní prostředí - 50
TZ Podpora rozvoje a obnovy ZŠ - 110
Středočeský Fond obnovy venkova - 100
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof - 30

Rada kraje také doporučila zastupitelům schválit u některých vybraných fondů tematické úpravy. „U Středočeského Fondu kultury a obnovy památek je bude jednat o tematické zadání ‚Podpora přípravy obnovy kulturních památek‘, tematická zadání u Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence budou rozšířena na čtyři a Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS nově obsahuje dvě nová tematická zadání, a to na pořízení svolávacího a informačního systému jednotek SDH a podpory spolkové činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,“ upřesnila Jaroslava Pokorná Jermanová.  Nově jsou také upravena Pravidla pro poskytování individuálních účelových dotací a darů ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a Program 2017-2020 pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu obnovy venkova a vypracovány jsou i nové vzory smluv, které budou se Středočeským krajem úspěšní žadatelé podepisovat.

Hejtmanka také radní informovala, že jejím osobním záměrem je docílit navýšení finančních prostředků pro Středočeský Fond kultury a památkové péče. Alokovaná částka pro rok 2018 v něm bude 20 milionů korun. „Pokud by však v rozpočtu byla finanční rezerva, pak bych chtěla, aby mě zastupitelstvo podpořilo a tato částka se navýšila,“ prohlásila s tím, že chce, aby žadatelé měli mnohem větší možnost vylepšit památkově chráněné objekty, o něž se starají. V roce 2017 byly podány v rámci tohoto fondu žádosti o grant ve výši téměř 50 milionů korun, takže se nedostalo na projekty za zhruba 30 milionů korun.

Pokud zastupitelé během svého jednání 5. prosince 2017 Radou navržené ‚Programy‘ i veškeré změny související s dotačním řízením odsouhlasí, měly by být ‚Programy‘ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 20. 12. 2017 do 30. 3. 2018. V případě Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof to bude do 18. 12. 2020.

Žadatelé pak budou moci své žádosti o finanční dotaci z krajských fondů podávat od 22. ledna do 31. ledna příštího roku,“ uzavřela hejtmanka.

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates