Kontaky-modul

Cílem výzvy je podpořit environmentálně zaměřené nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím takzvané matchingové kampaně – tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše 100.000 Kč na jeden projekt. Průběžná dvouměsíční uzávěrka od 31. srpna 2017 do vyčerpání alokované částky 1,5 milion korun.

 

Podporované aktivity

Cílem Matchingového fondu je podpořit rozvoj vícezdrojového financování žadatele, získání nových dárců různých typů nebo testování nových metod fundraisingu u stávajících dárců (např. zaměstnanecká sbírka u stávajícího firemního dárce, testování nových forem komunikace se stávajícími pravidelnými dárci apod.).

Datum vyhlášení - 26. června 2017 (15.00)
Příjemce -  spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, o.p.s. a ústavy
Maximální výše grantu -  100.000 Kč

Oprávnění žadatelé

  • spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy
  • min. dvouletá historie organizace (nebo doložení kontinuity fungování) je výhodou, ne však podmínkou
  • v případě, že je cílem kampaně pouze posílení  organizační, personální a finanční kapacity organizace, je nutné, aby hlavní činností organizace byla péče o životní prostředí (nutno doložit v rámci žádosti)

Více a zroj článku: www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Matchingovy-fond-Nadace-Partnerstvi

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates