Kontaky-modul

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil 26. dubna naši žádost o dotaci na cyklotrasu a bezpečnou cestu do  školy a sportovního areálu Nehvizdy. Stavět se začne zanedlouho a dokončena bude v listopadu. Část cyklostezky bude sloužit školákům jako bezpečná cesta do školy, celá pak pro aktivní rekreaci nás  všech.

Nová cyklotrasa v Nehvizdech bude propojovat v severní části obce ulici Do Nehvizdek a křížit se s ulicí Toušeňskou za bývalým areálem Xaverova, kde  bude napojena na komunikaci a chodník vedoucí  k tělocvičně a škole. Pokračovat bude kolem areálu AFK Nehvizdy, kde se napojí na  Starou cestu U Sv.  Anny.

Naše mnohaleté úsilí bylo korunováno úspěchem, i když z 11 156 457 korun nákla- dů na stavbu výbor Státního fondu dopravní infrastruktury vyřadil z rozpočtu stavby veřejné osvětlení, výsadbu zeleně a odpočinková zákoutí s lavičkami, takže celkové uznatelné náklady jsou 7 190 315 korun.  A z této částky jsme dostali dotaci ve výši  85 procent uznatelných nákladů, tedy 6 111 000 korun. Naše cyklotrasa má být  dokončena k 31. 11. 2017. Jelikož jsme nedostali příspěvek na osvětlení, bude vybudována zkrácená verze osvětlení od výstavby v ulici Na Zámku po napojení k přístupu k tělo- cvičně a škole. V úseku kolem  fotbalového hřiště až na Starou cestu nebude osvětlení vybudováno, protože náklady na osvětlení bude v plné výši hradit  obec. Obec plánuje na své náklady také vysadit podél cyklostezky stromy a vybudovat odpočinková zákoutí.

Zároveň necháváme zpracovat projekt na propojení vodovodu z ulice Toušeňská do ulice Do Nehvizdek, aby se při budování cyklotrasy položilo vodovodní propojení, které zajistí zásobování vodou v lokalitách Na Zámku a v „Lentilkách“. Zvýšit by se tak měl tlak vody v letních měsících, a zároveň při poruše budeme mít možnost zásobovat obec vodou další trasou

Věřím, že se nám oba dva projekty podaří dokončit do konce listopadu a Nehvizdy budou mít další vycházkovou trasu s další možností pro sportování.

- Vladimír Nekolný, starosta městysu Nehvizdy

Článek převzat z Nehvizdského kurýra č. 5/2017

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates