Kontaky-modul

Výzva PRV 3 - podpora místních výrobků, zemědělství, voda, podnikání, polní cesty


Vyhlášená opatření:

- Podpora místních výrobků
- Zemědělství
- Nezemědělské podnikání na venkově
- Voda v krajině
- Polní cesty

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy PRV č. 3 MAS - Střední Polabí k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy: 21.12.2018
Termín příjmu žádostí:   od 2.1.2019 do 14.2.2019
Termín registrace na RO SZIF:     15.4.2019
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.


Text výzvy PRV č. 3 MAS Střední Polabí

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 7.336.450 Kč

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F9

Podpora místních výrobků

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2 146 000,- Kč

F11

Zemědělství

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

1 135 260,- Kč

 

F12

Nezemědělské podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 630 250,- Kč

F13

Voda v krajině

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)  -   Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

900 000,- Kč

F15

Polní cesty

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura

524 940,- Kč

 

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v pondělí 8. ledna 2019  od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku.

Pozvánka na seminář 8. 1. 2019


Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:
Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer PRV 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
, telefon:  +420 730 182 815
telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky PRV: +420 774 842 464

Další informace pro žadatele:
Základním dokumentem pro poskytování dotačních prostředků jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  pro operaci 19.2.1
Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:
Stanovy spolku
Jednací řády orgánů spolku

Dokumenty k přípravě žádosti:

Text výzvy PRV č. 3 MAS Střední Polabí

Pravidla pro poskytování dotace z PRV

Fishe 9 - podpora místních výrobků

Fishe 11 - Zemědělství

Fishe 12 - Nezemědělské podnikání na venkově

Fishe 13 - Voda v krajině

Fishe 15 - Polní cesty

Interní postupy

Prohlášení o neexistenci střetu zájmu

Po ukončení výzvy

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Prezentace ze semináře 8. 1. 2019

Seminář pro příjemce 12. 12. 2019

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates