Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.


Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy: 15. 3. 2018
Termín příjmu žádostí: od 22. 3. 2018 do 13. 4. 2018
Termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2018
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.


Text výzvy PRV č. 1
Celková výše alokace pro 1. výzvu PRV je 4 945 500 Kč

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F11

Zemědělství

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

2 200 000,- Kč

 

F12

Nezemědělské podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 245 500,- Kč

F13

Voda v krajině

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)  -  Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

500 000,- Kč

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v pondělí 19. března od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku.

Pozvánka na seminář PDF

Konzultace k výzvě a reservace na seminář:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer PRV
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon:  +420 730 182 815

 

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

 

Dokumenty k přípravě žádostí:

Fiche 11 Zemědělství

Fiche 12 Nezemědělské podnikání na venkově

Fiche 13 Voda v krajině

Pravidla pro poskytování dotace z PRV

Povinná příloha k žádosti - soulad se strategií SCLLD

Zpráva pro žadatele

Další dokumenty:

Seminář 19. 3. 2018 PDF

Po ukončení příjmu žádostí

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných projektů 1 výzva PRV PDF

Zápis z Výběrové komise č. 8 z 16.5.2018 PDF

Zápis z Výboru MAS 21.5.2018 PDF

Prezentace ze semináře

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates