Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 5 – Sociální podnikání (číslo výzvy 048/06_16_074/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od úterý 12.6.2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je v pátek 12.10.2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 6

Přílohy výzvy: 

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Osnova studie proveditelnosti

3. Vzor memoranda o spolupráci

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 65 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v úterý 19. června od 10.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:

Specifická pravidla

Přílohy specifických pravidel

Obecná pravidla

Přílohy obecných pravidel


Interní postupy IROP

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí

Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy pro věcné hodnocení

 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 13.10.2018 do 14.11. 2018 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 6. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřená na Sociální podnikání. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

Věcné hodnocení (Hodnotící a Výběrová komise)

Jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 6 –  Sociální podnikání proběhlo 21.11. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 18 hodin.

Následné jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP – Sociální podnkání proběhlo 21.11. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 19 hodin.

Prezenční listina Hodnotící komise 

Společné hodnocení Hodnotící komise

Protokol hodnocení Výběrové komise

Prezenční listina Výběrové komise 

Prezenční listina a hlasování Výběrové komise

Složení orgánů Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise 

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

Prezentace ze semináře 19. 6. 2019

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates