Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 4 – modernizace objektů IZS  (číslo výzvy 050/06_16_076/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pondělí 29. 5. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je do pátku 27.7.2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 4

Přílohy výzvy: 

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Osnova studie proveditelnosti

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Upozorňujeme žadatele, že MAS pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v úterý 5. června od 9.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku

· Interní postupy MAS - Střední Polabí pro IROP

Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP

Přílohy obecných pravidel

Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 69 IROP

Přílohy specifických pravidel IROP

Interní postupy IROP

Prezentace ze semináře pro žadatele z 5.6. 2018 PDF

Prezenční listina ze semináře pro žadatele z 5.6. 2018 PDF

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí PDF

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 27.7.2018 do 30.7.2018 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 4. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřená na modernizace objektů IZS. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálnosti

Zasedání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP zaměřené na modernizace objektů IZS 2.8.2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 17.45 hodin.

Prezenční listina HoKo

Společné hodnocení HoKo


 
Zasedání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP zaměřené na modernizace objektů IZS proběhlo 16.8.2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 16.30 hodin.

Prezenční listina - Výběrová komise PDF

Prezenční listina a hlasování - Výběrová komise PDF

Složení orgánu - Výběrová komise PDF

Zápis z jednání - Výběrová komise PDF

Zápis kanceláře MAS z jednání Výběrové komise PDF

Protokol hodnocení VK

 
Výběr projektů (Výbor MAS)

Jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v IROP zaměřené na modernizace objektů IZS proběhlo dne 23.8.2018 od 17 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí z.s.

Prezenční listina – Výbor MAS

Prezenční listina a hlasování – Výbor MAS

Zápis z jednání - Výbor MAS

Složení orgánu - Výbor MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru MAS

Prezentace ze semináře 5.6.2019

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates