Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 3 – Infrastruktura Mateřských škol  (číslo výzvy 159/06_16_075/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pondělí 30. 4. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 8. 2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 3

Přílohy výzvy:

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Osnova studie proveditelnosti

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Upozorňujeme žadatele, že MAS pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v pátek 4. května od 10.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku

· Interní postupy MAS - Střední Polabí pro IROP


Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP

Přílohy obecných pravidel

Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 68  IROP

Přílohy specifických pravidel IROP

Interní postupy IROP

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí (PDF)

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates