Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 3 – Infrastruktura Základních škol  (číslo výzvy 167/06_16_075/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pondělí 30. 4. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 9. 2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 2

Přílohy výzvy:

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Osnova studie proveditelnosti

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Upozorňujeme žadatele, že MAS pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne: v pátek 4. května od 11.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku

· Interní postupy MAS - Střední Polabí pro IROP

Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP

Přílohy obecných pravidel

Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 68  IROP

Přílohy specifických pravidel IROP

Interní postupy IROP

Ohlášení změny příjmu žádostí PDF

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí PDF

Kontrolní list PDF

Kontrolní list PDF

Od 15.9. 2018 do 22.10. 2018 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 2. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřená na infrastrukturu ve vzdělávání – Základní školy. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 1

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 2

Věcné hodnocení (Hodnotící a Výběrová komise)

Jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 2 – Základní školy proběhlo 29.10. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 19 hodin.

Následné jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP – Z8kladní školy proběhlo 13.11. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 19 hodin.

Prezenční listina Hodnotící komise

Společné hodnocení Hodnotící komise 1

Společné hodnocení Hodnotící komise 2

Protokol hodnocení Výběrové komise

Prezenční listina Výběrové komise

Prezenční listina a hlasování Výběrové komise

Složení orgánů Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP – ZŠ proběhlo dne 29.11. 2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, z.s

Prezenční listina Výbor

Prezenční listina a hlasování Výbor

Zápis z jednání Výboru MAS

Složení orgánů Výboru MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru

Prezentace ze semináře 4. 5. 2018

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates