Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 2 – Podpora složek IZS (číslo výzvy 044/06_16_076/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena 9. 4. 2018, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 11. 6. 2018 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 1

Přílohy výzvy: 

  1. Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů
  2. Osnova studie proveditelnosti

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Upozorňujeme žadatele, že MAS pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:

  • v úterý 10. dubna od 14.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

 Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel:607 978 465

Veronika Kubrichtová – projektová manažerka IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 777 607 877 

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP a jejich přílohy

Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 69  IROP

Přílohy specifických pravidel IROP

Interní postupy IROP

Další dokumenty:

Prezentace z 3. 4. 2018 PDF

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých žádostí PDF

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 12. 6. 2018 do 9. 7. 2018 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 1. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřená na podporu složek IZS – Velkokapacitní cisterny. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 1 PDF

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 2 PDF
 
Věcné hodnocení (Hodnotící a Výběrová komise)
Jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 1 – Velkokapacitní cisterny proběhlo 25. 7. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 18 hodin.

Následné jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP – Velkokapacitní cisterny proběhlo 30. 7. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 18.15 hodin.

Prezenční listina Hodnotící komise PDF

Společné hodnocení Hodnotící komise 1

Společné hodnocení Hodnotící komise 2

Protokol hodnocení Výběrové komise PDF

Prezenční listina Výběrové komise

Prezenční listina a hlasování Výběrové komise

Složení orgánů Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

Kontrolní a monitorovací komise
V souvislosti s touto výzvou došlo k odvolání jednoho z žadatelů a následnému zasedání Kontrolní a monitorovací komise dne 27. 8. 2018 od 17 hodin. Komise shledala odvolání důvodné. Z toho důvodu došlo k novému věcnému hodnocení.

Prezenční listina – KoMoKo

Zápis z jednání KoMoKo
 
Věcné hodnocení – 2 kolo
Druhé jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 1 – Velkokapacitní cisterny proběhlo 5. 9. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 19 hodin.

Následné druhé jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP – Velkokapacitní cisterny proběhlo 25. 9. 2018 v kanceláři MAS Střední Polabí od 18.00 hodin.


Prezenční listina Hodnotící komise

Společné hodnocení Hodnotící komise

Protokol hodnocení Výběrové komise

Prezenční listina Výběrové komise

Prezenční listina a hlasování Výběrové komise

Složení orgánů Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

Výběr projektů (Výbor MAS)
Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP – Velkokapacitní cisterny proběhlo dne 3. 10. 2018 od 16.30 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, z.s.

Prezenční listina Výbor

Prezenční listina a hlasování Výbor

Zápis z jednání Výboru MAS

Složení orgánů Výboru MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates