Kontaky-modul

Projekt má za cíl pro všechny MAS:


Rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Brdy - Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s., MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky,z.s., MAS Brdy, z.ú.,  MAS Střední Polabí z.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s. konzultace příkladů dobré praxe v oblasti evaluace strategií.

Výstupy projektu:


- Účast všech MAS na semináři;

- Vypracování doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS;
- Soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně studií týkající se tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS

Smlouva o národní spolupráci k projektu (PDF)

Žádost o dotaci (PDF)


ZÁPISY a přezenční listiny projektu Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji (PDF)

Zápis 14.11.2014

Prezenční listina z 14.11.2014


Zápis 12.12.2014

Prezenční listina z 12.12.2014


Zápis 20.1.2015   

Prezenční listina z 20.1.2015


Zápis 17.2.2015

Prezenční listina z 17.2.2015


Kritéria evaluace ze schůzky z 16.3.2015

Fotogalerie z 16.3.2015

Prezenční listina z 16.3.2015


Zápis z 25.3.2015

Prezenční listina z 25.3.2015


Zápis z 23.4.2015

Prezenční listina z 23.4.2015

Fotogalerie z 23.4.2015

Prezentace z přednášky "Jak na média"

Zápis z prezentace přednášky "Jak na média"


Zápis z 15.5.5015

Prezenční listina z 15.5.2015


Společné závěrečné hodnocení projektu Spolupráce z 20.5.2015

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Prezentace Evaluace a monitoring strategií ve Středočeském kraji

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates