Kontaky-modul

Zveme Vás na rozšířené jednání Výboru MAS, které se uskuteční  12. 12. od 17:00 hodin u nás na zámku v kanceláři MAS.

 
Program jednání – zhodnocení činnosti za rok 2017 a shrnutí potřebných kroků pro vyhlašování výzev ze SCLLD:

- Harmonogram výzev SCLLD, nutné změny v dokumentech, stav konzultací u projektů – dosavadní konzultace projektových záměrů do SCLLD, vyhlášení avíza pro vyhlašování výzev a sběru projektových záměrů pro konzultace žadatelů, návrh nových dokumentů – interní postupy MAS

- Režijní výdaje MAS schválení podání nové žádosti na režijní výdaje 4.2

- Komunitně plánujeme na Brandýsku – zhodnocení průběhu projektu

- Sekání orchidejové louky v lokalitě Okrouhlík

- Poradenství v rámci šablon do škol (zhodnocení)

- Poradenství k ostatním projektům

- Turistická soutěž Fextovo území

- Zhodnocení celkového rozpočtu MAS za rok 2017 a návrh rozpočtu MAS pro rok 2018

- Nové prostory MAS a rozšíření výpůjčky na prostory na zámku

- Schválení nákupu vybavení do nových prostor a nové tiskárny

- Jednání VS 1.3.2018 a návrh na body programu jednání VS

- Termíny jednání Výboru MAS a Kontrolní a monitorovací komise v roce 2018

- Proběhlé externí kontroly MAS v roce 2017, příprava podkladů na účetní audit organizace za rok 2017

- Exkurze na Moravu

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates