Kontaky-modul

První den konference bylo v divadelním Brandýského zámku připraveno na 70 míst a všechny místa se zaplnili odborníky, můžeme jmenovat zástupce Labské stezky, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj, Středočeského kraje, ČD Bike, starostů a odborníků z různých měst a obcí na Labi. Poutavé prezentace občas přerušil caffe break v sousední zámecké restauraci. I v průběhu prezentací byl dostatečný prostor na dotazy a diskuze mezi odborníky i zájemci o rozvoj cyklodopravy.

A co mě osobně zaujalo? Možnosti cyklověží a úschova kol v nich. ČD bike a počty cestujících s jízdním kolem ročně. Systém spolupráce obcí a smlouvy mezi obcemi na naší části Labské stezky mezi Kostelcem a Lázní Toušeň. A spousta dalších prezentací. Osobně mě potěšili spokojené a děkovné rozhovory s účastníky cyklokonference a taky neutahující energie pana Rittra z Labské stezky, který je jak říkal na začátku pan místostarosta Homolka z Brandýsa nad Labem, pravý „rytíř v pedálech“ a díky jeho neskutečné energii měla cyklokonference tuto váhu a úžasný přesah do stavby cyklostezek, propagace na cyklostezkách, infrastrustury a bezbariérovsti a bezpečnosti jednotlivých částí.

Večerní program byl uspořádán v říčních lázních Veslovka. Jedná se o příjemnou malou hospůdku u Labe s milým majitelem panem Pulkrábkem. Do prostor hospůdky jsme pozvali i členy MAS, takže jednu chvíli Veslovka doslova praskala ve švech. Kdo ale nechtěl jen sedět a poslouchat hudbu, mohl se svézt malou lodí po nočním Labi. My jsme této nabídky využili a moc se nám na lodi líbilo. Další na programu byl toho večera mladý a vtipný kouzelník. Ten sice pro naši MAS nevyčaroval peníze, zato ukradl zastupiteli Čelákovic tři cigarety (a už je nevrátil).

Druhý den se už nenesl ve znamení přednášek. Program byl v režii nás, tedy MAS Středního Polabí. Zbylo nás 12 a všichni jsme se ráno sešli na zámku na snídani. V plánu bylo, vzhledem k tématu cyklokonference, sportovní dopoledne. S koloběžkami od pana Bartůňka jsme měli dojet po cyklostezce do Lázní Toušeň. Počasí nám ale nepřálo, od rána pršelo a navíc to byl i nepříjemný studený říjnový den. Nějakou dobu jsme ještě doufali, že bychom mohli koloběžky přeci jen využít, ale nakonec jsme se rozhodli, že program uzpůsobíme nevyzpytatelnému počasí. A tak naše skupinka prvně absolvovala prohlídku zámku spolu s výborným výkladem pana Ence. Dozvěděli jsme se, jak to bylo s Rudolfovou mlynářkou, kdo všechno zámek obýval a také to, že náklady na opravu zámku ročně stojí město kolem 2 milionu korun. Částka je to úctyhodná, ale zámek je opravdu velký. Pan místostarosta města Brandýsa nad Labem Homolka nás vzal do ještě nepřístupných, nově restaurovaných částí. V těchto prostorách probíhají práce na znovu zprovoznění schodiště, odkud bude v budoucnu probíhat další okruh pro návštěvníky.

Po prohlídce se naše skupina rozdělila na ještě menší podskupiny a vyjeli jsme (bohužel auty) do Lázní Toušeň. Slatinné lázně zde byly založeny roku 1868, v současné době mají kapacitu až  80 lůžek. Průběh procedur a chod lázní nám přiblížila hlavní sestra. K lázním také patří příjemná restaurace, park a maličká promenáda – ostatně jedná se o vůbec nejmenší lázně v celé České republice.

Po prohlídce jsme se přesunuli přes ulici do Skleněné vily, zde si nás na starosti vzal starosta městysu Luboš Valehrach. Dozvěděli jsme se tak o historii této budovy, o tom, že dnes se ve vile konají kulturní akce ale i svatby. Přilehlý park profesora Procházky dostal v roce 2013 cenu za nejkrásnější park v České republice. Hned pod hranicemi plotu vily je odpočívadlo pro cyklisty, ke kterému pomohla i naše MAS – sepsáním žádosti o dotaci.

Den se vyjasnil a náš program se chýlil ke konci, přesunuli jsme se opět na brandýský zámek, kde jsme se všichni v dobrém rozloučili. Pan Ritter, ředitel Labské stezky zhodnotil akci jako skvělou s tím, že i další ročník by se někdy zase mohl konat v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Přejeme odborníkům na cyklokonferenci hodně energie, protože i problémy a vize, které na cyklokonferenci zazněli ji budou hodně potřebovat.

Kancelář MAS Střední Polabí, z.s.

Prezentace ke stažení, odkazy na audio - http://www.labskastezka.cz/cz/konference/2016/program-b/

Fotogalerie:

První část

Druhá část

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates