Kontaky-modul

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 byla zveřejněna Metodika pro tvorbu Fichí MAS do Programového rámce PRV. V úterý 20.10.2015 zasedl Programový výbor s pracovní skupinou pro oblast PRV (zástupci zemědělského sektoru) a společně tvořili Fiche do Programového rámce PRV. V současnou chvíli je vytvořeno 7 fichí do PRV.

FICHE 1    Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
FICHE 2    Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
FICHE 3    Investice do zemědělských podniků
FICHE 4    Neproduktnví investice v lesích
FICHE 5    Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých a dodavatelských řetězců a místních trhů
FICHE 6    Předávání znalostí a informační akce
FICHE 7    Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Fiche nejsou ještě ve finální podobě.
Další Fiche k ostatním Programovým rámcům (IROP, OP Z, OPŽP) budou vytvořeny po vydání Metodik pro tvorbu Fichí.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates