Kontaky-modul

 Vážení členové Výboru MAS,

Zveme Vás, z pověření paní předsedkyně Ing. Barbory Krejčí PhD., na jednání Výboru MAS  dohodnutém termínu 27.2.2024 od 16.00 do cca 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti MAS s programem:

Hlasování:

  • Schválení zprávy o plnění integrované strategie 14-20 (podklady připravuje Bára Kovářová, budou následovat)
  • Schválení zprávy o plnění integrované strategie 21-27 (z podkladů jsou důležité především strany 2-10, tam je uvedený popis plnění)
  • Schválení smlouvy o závazku veřejné služby (nárokování si nákladů spojených s poradenstvím NZÚL)

Informativně:

  • MAP II – vyúčtování
  • Kontrola OPTP
  • Vystoupení členů z MAS
  • Valné shromáždění - termín

Prosíme o potvrzení účasti obratem, nejpozději do 23.2.2024. Potřebujeme být usnášeníschopní. Děkuji.  

Těšíme se na viděnou.

Ing. Emilie Koťátková

Zástupce vedoucí SCLLD

telefon: +420 607 978 465

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates