Kontaky-modul

V regionu MAS Střední Polabí proběhlo od září 2013 do června 2014 celkem 14 setkání se zástupci samospráv, neziskových organizací a podnikatelů, kterých se zúčastnilo celkem účastí na pracovních skupinách nebo řídících skupinách 85 osob z regionu MAS Střední Polabí.


Cílem setkání bylo zejména:
•    zhodnotit vývoj ve svém regionu, jeho výhody a nedostatky
•    upozornit na věci, které ztěžují život obyvatel a není v kompetencích a finančních možnostech jednotlivých obcí je řešit
•    vyhledat řešení problémů definovat si opatření a aktivity pro rozvoj regionu, vyhledat nositele řešení. V některých případech je nositel řešení sama MAS.

Na základě těchto námětů byly zpracovány SWOT analýzy. Dále byli všichni vyzváni k zaslání zásobníků projektů

Aktualizovaný harmonogram tvorby SCLLD

 

Zápisy a fotografie ze setkání pracovních skupin 

Zásobník projektů (PDF)

Zapojení komunity do tvorby strategii CLLD

Dotazníková šetření

Strategie SCLLD MAS Střední Polabí pro vypořádání připomínek (PDF)

Analytická část SCLLD MAS Střední Polabí k 30. 6. 2015 (PDF)

připomínkový list I

připomínkový list II

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates