Kontaky-modul

12. výzva IROP – MŠ a ZŠ

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Základní a Mateřské školy (číslo výzvy 519/06_16_075/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od úterý 10. 9. 2020, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 23. 10. 2020 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 12

Přílohy výzvy: 

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Vzor memoranda o spolupráci

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Obecná pravidla - https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Specifická pravidla - https://irop.mmr.cz/getmedia/13fce68f-3671-4d23-885c-3c974c4bb4df/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

Osnova studie proveditelnosti

Osnova studie proveditelnosti ŽŠ

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v úterý 15. 9. 2020 od 9.30 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář


Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP, Přílohy obecných pravidel, Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 68  IROP, Přílohy specifických pravidel IROP – https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

 
Interní postupy IROP

Po ukončení výzvy

Seznam přijatých žádostí

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí - ZŠ Na Výsluní

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí - ZŠ a MŠ Tip Toes

Věcné hodnocení (Hodnotící a Výběrová komise)

Jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 12 –  MŠ a ZŠ proběhlo 8.12.2020 v kanceláři MAS Střední Polabí od 11.00 hodin.

Následné jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci výzvy IROP č. 12 – MŠ a  ZŠ proběhlo korespondenčně v termínu 10.-14.12.2020.

Prezenční listina Hodnotící komise

Společné hodnocení Hodnotící komise - ZŠ Na Výsluní

Společné hodnocení Hodnotící komise - ZŠ a MŠ Tip Toes

Protokol hodnocení Hodnotící komise

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

 

Výběr projektů (Výbor MAS)
Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP č. 11 – MŠ a ZŠ proběhlo dne 18.12.2020 od 10 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, z.s.

Prezenční listina Výbor

Prezenční listina a hlasování Výbor

Zápis z jednání Výboru MAS

Složení orgánů Výboru MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates