Kontaky-modul

Název projektu: Administrativní kapacita MAS I – OPTP
Reg. Číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000043
Realizace projektu od 01.10.2022 – 30.9.2024

Projekt umožňuje realizaci aktivit vedoucích k naplňování strategie CLLD v území MAS - Střední Polabí, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace by MAS neměla možnost naplnit SCLLD, profesionálně podporovat žadatele o finanční podporu z OP IROP, z Programu rozvoje venkova a OPTAK na svém území.

Cílem projektu je vyhlášení a administrace výzev CLLD z IROP, PRV, OPTAK, OPŽP, OPZ v období 2021+, pořádání seminářů pro žadatele i příjemce, poskytování konzultací a další provozní a animační činnosti MAS.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates