Kontaky-modul

 

Jednání Výboru MAS a Kontrolní a monitorovací komise v Lázních Toušeň v úterý 24.2.2015 od 18:00 hodin ve skleněné vile.

 

Návrh programu:

1.      zahájení

2.      volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání

3.      volba předsedy Výboru MAS  a místopředsedy Výboru MAS

4.      zřízení internetového bankovnictví na běžném účtu u České Spořitelny

5.      zřízení elektronického podpisu pro předsedu MAS a manažerku MAS

6.      pověření pro přípravu podkladů kanceláře MAS ke změně údajů ve Spolkovém rejstříku

7.      různé


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates