Kontaky-modul

VÝZVA III. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z DOBROČINNÉHO OBCHODU DOBROMYSL

MAS – Střední Polabí, z. s. vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z výtěžku dobročinného obchodu Dobromysl.

Datum vyhlášení výzvy: 1. února 2022
Termín příjmu žádostí:  15. února – 31. března 2022
Místo a způsob podání :  osobně nebo poštou na níže uvedených adresách:
Adresa spolku:
MAS-Střední Polabí z. s.
Plantáž č. p. 402/8 (zámek Brandýs 4. patro),
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Adresa obchodu:
Dobročinný obchod Dobromysl
Riegrova 602
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Způsob podání:
Projekt bude předložen v jednom originále na předepsaném formuláři včetně povinných příloh.

Kontakt:
Veronika Janečková – koordinátorka dobročinného obchodu, 732 714 036, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript."> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Blanka Polanková – asistentka kanceláře MAS, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli pro potřeby této výzvy byly na základě rozhodnutí Výboru MAS stanoveny neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí, spolky nebo fyzické osoby. Zaměření projektu musí být neziskového, obecně prospěšného charakteru z oblasti sociální, kulturní nebo  environmentální.

Místo realizace projektu: územní působnosti MAS –  Střední Polabí, z. s. (viz členské obce na www.strednipolabi.cz/)

Výše poskytované dotace: od 5.000 do 20.000,- Kč vč. DPH.

V rámci této výzvy může každý oprávněný žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci. Vybrané projekty budou proplaceny až poté, co bude vybrána cílová částka z prodeje obchodu. Finanční spoluúčast žadatele je bodově zvýhodněna při hodnocení došlých žádostí o dotaci, zároveň budou bodově zvýhodněny žádosti, které mají patrona projektu z řady členů MAS. Podrobné podmínky jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro poskytování dotací z Dobromyslu níže.

Formulář žádosti a informace pro žadatele jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.strednipolabi.cz nebo níže. Vyúčtování projektu musí být předloženo nejpozději 31.12. 2023.

Veškeré přílohy najdete na webu dobročinného obchodu DOBROMYSL zde

Vážení členové MAS,
oznamujeme Vám, že od 17. 9. 2021 máme schválenou 1. část strategie.

Depeše z MMR:

"Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "MAS - Střední Polabí Strategie CLLD  2021 - 2027 " (CLLD_21_04_099) s výsledkem "vyhověl".
Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena."

 


Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates