Kontaky-modul

Vážení členové Výboru,
z pověření paní předsedkyně Ing. Barbory Krejčí PhD. Vás zveme na jednání Výboru MAS 8.9.2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MAS s programem:

- OPZ+ - žádost podána
- DPH – přihlášení MAS k plátcovství DPH na základě doporučení auditora
- Informace o proplacení a doporučení dalších projektů Dobromyslu k podpoře – Hospic na Blízku (Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek), Knihovna Ed. Petišky (Poznáváme svět s tabletem), Dementia (Miniband v kavárně Včera)
- Návrh na odsouhlasení DPP pro B. Roušarovou – po dobu MD na jiný druh práce -  pozice fin.manažer a odborný garant pro psaní projektů
- Organizační řád – návrh a schválení
- Leaderfest – informace o účasti naší MAS
- Půjčky – informace o vrácení
- Smlouvy zaměstnanců – informace o prodlužování smluv na dobu neurčitou
- FEXT – žádost o podporu ze strany obcí a členů – finanční podpora a dary
- Ostatní (KS MAS)

Předem Vám děkujeme za potvrzení Vaší účasti,
S pozdravem,

Ing. Emilie Koťátková
Zástupce za vedoucí SCLLD

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates