Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS - Střední Polabí z.s. – Infrastruktura základních škol (48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD).

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pondělí 25.09.2023 od 10 hodin, kdy je zahájen i příjem projektových záměrů, ukončení příjmu projektových záměrů je 31.10.2023 ve 12 hodin.

Text výzvy 1


Přílohy výzvy:

  1. Vzor projektového záměru PDF
  2. Kontrolní list administrativního hodnocení (s kritérii) PDF
  3. Kontrolní list věcného hodnocení (s kritérii) PDF
  4. Kontrolní list shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS2021+ PDF
  5. Vzor vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD PDF
  6. Vzor plné moci PDF


Žadatelé musí mít pro podání projektového záměru platný elektronický podpis a datovou schránku.

Do vydání Právního aktu/Rozhodnutí se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel pro žadatele příjemce účinných v den podání žádosti o podporu do MS2021+. V době realizace i udržitelnosti projektu, tj. od vydání Právního aktu/Rozhodnutí, se příjemce vždy řídí aktuálně účinnou verzi Obecných a Specifických pravidel.

Dále se žadatel řídí textem výzvy MAS, Interními postupy MAS – Střední Polabí, z.s., PR IROP pro programové období 2021-2027.

Nadřazená výzva ŘO IROP - 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)
 
Obecná pravidla pro příjemce a žadatele
 
Specifická pravidla pro příjemce a žadatele

Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+, Příručka pro práci v MS2021+

Kontrolní listy CRR k hodnocení žádosti o podporu

Interní postupy MAS – Střední Polabí, z. s. - platná verze pro tuto výzvu MAS: verze č. 1, platnost od 15.09.2023

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.


Konzultace k výzvě:

Petr Mašek, projektový manažer IROP

telefon: +420 602 184 853

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - aktivovat odkaz

Ing. Emilie Koťátková, zástupce vedoucí SCLLD

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  - aktivovat odkaz

telefon: +420 607 978 465

Adresa kanceláře MAS: Plantáž č. p. 402/8, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektových záměrů se řídí platnými dokumenty spolku:


· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku

Dokumenty po uzavření výzvy

Seznam přijatých žádostí PDF

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates