Kontaky-modul

Počátkem roku 2021 začalo nové sedmileté programové období. Aby mohla naše MASka dále přispívat k rozvoji území a rozdělovat dotace, musí projít takzvanou standardizací. MAS Střední Polabí prošla procesem standardizace a splnila tak požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dne 5. března 2021.


Standardy MAS jsou soubor požadavků, které musí MASka splňovat proto, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů a mohla žádat o podporu implementace své CLLD. CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) je nástrojem pro rozvoj venkovského území po celé Evropské unii, který umožňuje na základě zformulované strategie regionu čerpat malou část evropských prostředků. Podobný nástroj, který by umožnil pro žadatele z venkovského území získat finanční prostředky a pomáhat jim s administrativou kolem projektů, neexistuje. Procesem standardizace musí projít všechny místní akční skupiny v České republice. MAS tímto krokem prokazuje, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů.


Na webových stránkách Národní sítě místních akčních skupin naleznete seznam všech dosud standardizovaných MAS, Odkaz zde: Seznam standardizovaných MAS.
Dalším důležitým krokem, na kterém teď usilovně pracujeme, je příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Právě podle (schválené) Strategie se totiž pak budou rozdělovat dotační prostředky pro naše území. Jakmile budeme mít za sebou celý proces příprav: sepsání a podání Strategie, budeme moci vyhlašovat nové výzvy a podporovat třeba právě vaše projekty. Děkujeme tímto také všem, kteří se podílejí v pracovních skupinách na přípravě Strategie.

Jménem kanceláře MAS Barbora Roušarová

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates