Kontaky-modul

VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Č. 4

Vyhlášená opatření:

- Nezemědělské podnikání na venkově

- Základní služby a obnova vesnic

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy PRV č. 4 MAS - Střední Polabí k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Základní informace k výzvě:

Termín vyhlášení výzvy:  15.5.2020

Termín příjmu žádostí:  od 15.5.2020 do 30.7.2020

Termín registrace na RO SZIF: 31.10.2020

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře, registrace na Portál Farmáře je možná na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Text výzvy PRV č. 4 MAS - Střední Polabí

Celková výše dotace pro 4. výzvu je 5 330 831

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 4. výzvu

F12

Nezemědělské podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 410 345,- Kč

F18

Základní služby a obnova vesnic

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

3 920 486,- Kč

 

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne v 16. 6. 2020  od 17.00 v prostorách MAS na brandýském zámku.

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer PRV
e-mail :     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon :   +420 730 182 815

telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky PRV: +420 774 842 464

 

Další informace pro žadatele:

Základním dokumentem pro poskytování dotačních prostředků jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  pro operaci 19.2.1

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:

Dokumenty k přípravě žádosti:

Pravidla v PDF

Fishe 12 Nezemědělské podnikání na venkově

Fishe 18 Základní služby a obnova vesnic

 

Po ukončení výzvy:

Seznam přijatých projektů PDF

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates