Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Základní a Mateřské školy (číslo výzvy 319/06_16_075/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pondělí 29. 3. 2019, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 9. 2019 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 10

Přílohy výzvy: 

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Vzor memoranda o spolupráci

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v pátek 5. dubna od 12.30 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře PDF

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP, Přílohy obecných pravidel, Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 68  IROP, Přílohy specifických pravidel IROP - www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast


Interní postupy IROP

Dokumenty po uzavření výzvy

Seznam přijatých žádostí

Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí

Osnova studie proveditelnosti

Po ukončení výzvy

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 1.10.2019 do 22.10.2019 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 10. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřená na MŠ a ZŠ. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Věcné hodnocení (Hodnotící a Výběrová komise)

Jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 10 –  MŠ a ZŠ proběhlo 2.12.2019 v kanceláři MAS Střední Polabí od 17.30 hodin.

Následné jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci výzvy IROP č. 10 – MŠ a  ZŠ proběhlo 9.12.2019 v kanceláři MAS Střední Polabí od 17 hodin.

Prezenční listina Hodnotící komise

Společné hodnocení Hodnotící komise

Protokol hodnocení Hodnotící komise

Prezenční listina Výběrové komise

Prezenční listina a hlasování Výběrové komise

Složení orgánů Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

 

Výběr projektů (Výbor MAS)
Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP č. 10 –MŠ a ZŠ proběhlo dne 13.12.2019 od 9 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, z.s.

Prezenční listina Výbor

Prezenční listina a hlasování Výbor

Zápis z jednání Výboru MAS

Složení orgánů Výboru MAS

Zápis kanceláře MAS z jednání Výboru

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates