Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 4 – Komunitní centra (číslo výzvy 202/06_16_072/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pondělí 29. 3. 2019, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2019 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 9

Přílohy výzvy: 

1. Kritéria hodnocení formálních žádostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Vzor memoranda

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v pátek 5. dubna od 11.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře PDF 

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP, Přílohy obecných pravidel, Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 62  IROP, Přílohy specifických pravidel IROP

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Interní postupy IROP

Po ukončení příjmu žádostí:

Seznam přijatých žádostí (3. 1. 2020)

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Od 1.1.2020 do 18.3.2020 probíhalo hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) kdy byla vyhlášena 9. Výzva MAS Střední Polabí k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP zaměřená na Komunitní centra. Níže naleznete kontrolní listy hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  2

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  3

Věcné hodnocení (Hodnotící a Výběrová komise)

Jednání Hodnotící komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci výzvy IROP č. 9 –  Komunitní centra proběhlo 7.4.2020 on line (období COVID-19).

Následné jednání Výběrové komise MAS Střední Polabí k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci výzvy IROP č. 9 – komunitní centra proběhlo korespondenčně (per rollam) v období 23.4.2020 od 8.00 hodin do 27.4.2020 do 10.00 hod.

Prezenční listina Hodnotící komise

Společné hodnocení Hodnotící komise 1

Společné hodnocení Hodnotící komise 2

Protokol hodnocení Hodnotící komise

Zápis kanceláře MAS z jednání VK

 

Výběr projektů (Výbor MAS)
Zápis a usnesení z jednání Výboru MAS k výběru projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Střední Polabí v rámci IROP č. 9 –Komunitní centra proběhlo dne 22.5.2020 od 8.30 hod v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, z.s.

Prezenční listina Výbor

Prezenční listina a hlasování Výbor

Zápis z jednání Výboru MAS

Složení orgánů Výbor

Zápis z jednání Výboru kanceláře MAS

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates