Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 1 – Bezpečná doprava (číslo výzvy 298/06_16_038/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od pátku 29.3.2019, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 31.12.2019 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 8

Přílohy výzvy: 

1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů


Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  v pátek 5.4.2019 od 10.00 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře PDF

Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádosti:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP, Přílohy obecných pravidel, Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 53  IROP, Přílohy specifických pravidel IROP- www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Interní postupy IROP

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates