Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené  výzvy MAS Střední Polabí z.s. – Základní a Mateřské školy (číslo výzvy 319/06_16_075/CLLD_17_03_033)

Základní informace k výzvě:

Výzva je vyhlášena od úterý 16. 6. 2020, kdy je zahájen i příjem žádostí o podporu, ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 8. 2020 ve 12 hodin.

Text výzvy č. 11

Přílohy výzvy: 


1.  Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů

2.  Vzor memoranda o spolupráci

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy (odkazy níže).

Obecná pravidla

Specifická pravidla

Osnova studie proveditelnosti

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích nebo navštívit bezplatný seminář pro žadatele, který proběhne:  ve středu 17.6.2020 od 12.30 hodin v zasedací místnosti MAS na brandýském zámku. Seminář je bezplatný po předchozí registraci.

Pozvánka na seminář


Konzultace k výzvě a rezervace na seminář:

Barbora Roušarová – vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 774 842 464

Emilie Koťátková – koordinátorka OPZ a IROP

kotatkova(at)strednipolabi.cz, tel: 607 978 465

Další informace pro žadatele:

Postup výběru projektů se řídí platnými dokumenty spolku:

· Stanovy spolku

· Jednací řády orgánů spolku


Dokumenty k přípravě žádostí:

Obecná pravidla pro žadatele příjemce v rámci IROP, Přílohy obecných pravidel, Specifická pravidla k průběžné výzvě č. 68  IROP, Přílohy specifických pravidel IROP - https://irop.mmr.cz/getmedia/13fce68f-3671-4d23-885c-3c974c4bb4df/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-3.pdf.aspx?ext=.pdf


Interní postupy IROP

Kontrolní listy FN a P

 

Po ukončení příjmu žádostí:

Seznam přijatých žádostí PDF

Zápis č. 25 z Výběrové komise MAS 30. 10. 2020 PDF

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates