Kontaky-modul

Abychom věděli, kam je potřeba směřovat naše úsilí v následujících letech, potřebujeme znát i váš názor. V období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 proto probíhalo dotazníkové šetření, a to ve třech variantách:

pro občany středního Polabí

pro podnikatele ze středního Polabí

pro neziskovky ze středního Polabí

Výstupy dotazníků nám pomohou určit, do jakých oblastí směřovat finance na místní projekty v letech 2021-2027. Kromě dotazníkového šetření ještě probíhá zpracování statistických a demografických dat, podrobné rozhovory se zástupci obcí, analýza místních i nadregionálních strategií a jednání pracovních skupin.

Vyhodnocení dotazníků

Jak se žije ve středním Polabí

Jak se podniká ve středním Polabí

Jak se daří neziskovkám ve středním Polabí

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates