Kontaky-modul

12.05.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Nově vyhlášená výzva je určena pouze místním akčním skupinám (MAS), jimž nebyly schváleny žádosti podané v předchozích dvou výzvách. Žádosti o podporu lze podávat do 30. června 2017.

Naše strategie právě prochází dalším kolem schvalování viz zde.

Česká republika má z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů Komunitně vedeného místního rozvoje a metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“. Tato metoda umožňuje lepší zacílení podpory podle místních potřeb. Veškeré náměty a projekty by totiž podle tohoto principu měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS, jejichž základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

V rámci realizace strategií Komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé z území místních akčních skupin žádat o podporu integrovaných projektů ze čtyř programů Evropských strukturálních a investičních fondů -  Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství).

Zdroj: www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Treti-vyzva-na-podporu-Komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-je-vyhlasen

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates