Kontaky-modul

MAS – Střední Polabí si dovoluje upozornit na vyhlášení programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 od 1.2.2021.

Dotace je určena na údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturněhistorických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obcích od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu, minimálně 15 000 Kč, maximálně 200 000 Kč.

Odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates