Kontaky-modul

Zveme členy Výboru a Kontrolní komise na jednání dne  21. 5. od 17:00 hodin pro výběr podpořených žádostí v rámci SCLLD.

 Program:

  • Vzetí na vědomí proběhlých hlasování per rollam
  • Výběr projektů k podpoře dle doporučení Výběrové komise - 1. výzva OP Zaměstnanost (Příměstské tábory a školní kluby) a 1. výzvy Programu rozvoje venkova (Nezemědělské podnikání, zemědělství a voda v krajině).
  • Schválení rozšíření SCLLD o Operační program životní prostředí a rozdělit v území 10 milionu korun:

Specifický cíl 4.4 Realizace sídelní zeleně - 6 000 000 Kč

Specifický cíl 4.3 realizace ÚSES, kde je na založení nových biocenter a biokoridorů - 4 000 000 Kč

MAS musí podat žádost o změnu strategie do konce května. Výzvy na nová opatření by MAS mohla vyhlašovat od srpna tohoto roku a nejpozději do února 2019.

  • Schválení výzev IROP na Komunitní centra, Sociální podnikání a upravenou výzvu na rekonstrukci stanic IZS

 

Předem děkuji za potvrzení účasti,

 Za MAS Střední Polabí, z.s.

Barbora Roušarová

Tel: 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates