Kontaky-modul

Zveme členy Výběrové komise na jednání Výběrové komise pro výběr projektů z výzev:

- Programu rozvoje venkova 1. výzva (nezemědělské podnikání na venkově, zemědělství, voda v krajině)

- Operačního programu zaměstnanost (příměstské tábory a školní kluby)

Jednání proběhne 16. 5. od 16:00 hodin v zasedací místnosti MAS na zámku v Brandýse nad Labem.

Prosím projděte si před jednáním výzvy na našem webu www.strednipolabi.cz/vyzvy/ukoncene-vyzvy.html a podívejte se na seznam přijatých žádostí o podporu viz. příloha OP Zam a odkaz na seznam přijatých žádostí do PRV www.strednipolabi.cz/images/PRV/PRVVyzva1/Seznam_prijatych_zadostiPRV1.pdf

Hodnocení žádostí:

- Hodnocení projektů z PRV, které prošly stupněm formální kontroly a kontroly přijatelnosti, má nyní u sebe tříčlenná hodnotící komise, které Vám bude zasláno s podklady k jednání.

- Hodnocení projektů do OP Zaměstnanost měl u sebe externí hodnotitel, který napsal k žádostem komentáře a obodoval jednotlivé žádosti. Nyní mají 5 projektů ze 7 přijatých do OP Zaměstnanost, které prošly stupněm formální kontroly a kontroly přijatelnosti, u sebe tři členové z VK, kteří Vám na jednání řeknou svůj názor a své bodové hodnocení, pokud se nebude shodovat s názorem externího hodnotitele.
 
Podklady pro jednání – hodnotící formuláře obodované a s komentáři Vašich kolegů a externího hodnotitele Vám zašleme tento pátek dopoledne, tj. tři dny před jednáním VK, jak je uvedeno v jednacím řádu VK.
 
Hodnotitelé, kteří se cítí k hodnoceným projektům předpojatí nesmí být na jednání VK přítomni. Tj. provedou jednání např. na výzvu PRV a na OP Zaměstnanst odejdou z místnosti a obráceně. Pokud se nemůžete zúčastnit jednání VK nebo se cítíte předpojatí k některému z projektů viz seznam přijatých žádostí, prosím o zaslání informac.

Na začátku jednání budete podepisovat etický kodex člena VK a  Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Na jednání může být přítomen zástupce z Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Přeji hezký den,

Za MAS Střední Polabí, z.s.
Barbora Roušarová
Tel: 774 842 464

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates