Kontaky-modul

Členy MAS Střední Polabí zveme na jednání Valného shromáždění 18. 1. 2018 od 17:00 hodin v nové zasedací místnosti MAS (vedle kanceláře MAS)

Program jednání:

V souvislosti s realizací strategie:

- Změna jednacích řádů orgánů MAS a etických kodexů členů orgánů

- Změna stanov MAS – drobné opravy a změna počtu členů Výběrové komise na minimálně 7 členů

- Volba členů výběrové komise – funkční období je jeden rok

- Vzetí na vědomí strategie SCLLD ve schválené podobě ze strany ministerstev

Podklady pro jednání Vám budeme zasílat 7 dní před jednáním. Prosím potvrďte nám na tento e-mail svou účast. Další jednání VS bude 1.3. od 17:00 hodin, kde budete schvalovat výsledek hospodaření MAS, Výroční zprávu za rok 2017, interní postupy MAS a další nutné dokumenty.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates