Kontaky-modul

Zveme na jednání Výboru do zasedací místnosti MAS, které proběhne tento čtvrtek 21. 5. 2020 od 16:00 hodin.

Program jednání:

-   Vzetí na vědomí proběhlých hlasování per rollam

-   Zrušení programového rámce IROP CLLD1 BEZPEČNÁ DOPRAVA - Přesun prostředků 6 300 000,- Kč z opatření CLLD 1 BEZPEČNÁ DOPRAVA, kde ani po dvou vyhlášených výzvách nebyl žádný žadatel. Částka 2 750 437,56 je přesunuta do opatření CLLD 4 KOMUNITA A SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Zbytek částky z opatření CLLD 1 BEZPEČNÁ DOPRAVA  3 549 562,40 Kč přesouváme do opatření CLLD 3 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ, kde je zájem o další podporu ze stany zvýšení infrastruktury MŠ a vybavení odborných učeben pro ZŠ.

-  Schválení výzvy 11. IROP na zlepšení infrastruktury MŠ a ZŠ s alokací 15 790 389,40 Kč

-  Výběr projektů k podpoře z 9. výzvy IROP Komunitní centra

-  Odsouhlasení Dohody s ÚP program Anticovid pro zaměstnance Dobromyslu

-  Odsouhlasení dotace od Středočeského kraje na rozvoj cestovního ruchu v MAS v roce 2020

-  Příprava VS v červnu/červenci 2020  s programem volba Výběrové komise MAS, schválení účetní uzávěrky a výsledku hospodaření MAS v roce 2019  odsouhlasení Výroční zprávy za rok 2019

-  Vzetí na vědomí plné moci TJ. Sokol Lázně Toušeň pro Jana Freudla, který bude nově zastupovat Sokol ve Výboru MAS z důvodu možného střetu zájmů místostarostky městyse Jany Hadrbolcové (v podmínkách IROP je nově, že zástupce místostarosta a starosta obce mohou zastupovat vždy pouze veřejný sektor).

- Informace ke standardizaci MAS

 

Účast prosíme v rouškách se zachováním odstupu 2 metry od ostatních členů Výboru, dalších přítomných orgánů MAS a zaměstnanců kanceláře MAS.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates