Kontaky-modul

Jednání Výboru MAS Střední Polabí se koná v úterý 19. 8. 2014 od 19.00 hod

Komunitní centrum, Kralovická ul., Brandýs n. L. – modrá učebna (u Masaryka)

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání

2. Informace manažerky B.Roušarové

3. Příprava Valného shromáždění:

a) Standardizace MAS – metodika a kroky k splnění standardů vč. projednání a schválení úpravy Stanov pro Valné shromáždění

b) Změna jednacích řádů vyplývající z úpravy Stanov

c) Příprava voleb – počty členů orgánů a vytvoření jmenného návrhu pro dovolení členů orgánů na Valném shromáždění

d) přijetí nového člena – obec Přerov nad Labem

e) Kočárovna Brandýs n. L. – provoz do prosince 2014 (vč. Programu a chodu kočárovny)

f) Informace a závěry z jednání zájmových skupin pro SCLLD a k průběhu strategie SCLLD

g) Valné shromáždění – termín a místo konání, rozeslání pozvánek

h) Plnění rozpočtu

4. Různé

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates