Kontaky-modul

Zpráva z exkurze v MAS Region Pošembeří

Dne 31.10.2013 se uskutečnila pro zaměstnance a členy MAS Střední Polabí exkurze do partnerské koučující MAS Region Pošembeří. Tato akce se konala v kanceláři Regionu Pošembeří v Českém Brodě v rámci spolupráce při koučování nového místního partnerství a její cílem bylo především představit orgány zkušené partnerské MAS Region Pošembeří za účelem zformování implementačních struktur v MAS Střední Polabí a dále představit procesy v MAS, které souvisí s administrací výzev. Nastavení implementační struktury MAS Střední Polabí je jedním z důležitých výstupů v projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ podpořeného z opatření III.4.1. a současně nezbytným předpokladem pro úspěšnou certifikaci MAS, která bude probíhat v příštím roce 2014.

 

Za MAS Střední Polabí se zúčastnilo celkem 18 účastníků z řad veřejného, neziskového i soukromého sektoru.

      Za MAS Pošembeří své prezentace přednesli Mgr.M.Oliva (ředitel Regionu Pošembeří), Ing. Záhrobská (ekonomka + monitoring projektů), Dita Bělová, DiS (předs. Programového výboru), Ing. Olga Běhounková (předs. Výběrové komise) a Karel Stehlík (předs. Monitorovacího výboru).

 Program exkurze:

1. Statut o.p.s. (Mgr. M.Oliva) 

-          Orgány MAS, kompetence

-          Kancelář MAS, kompetence a role v procesu administrace výzvy MAS

-          Plénum MAS 

2. Programový výbor MAS (Dita Bělová, DiS.) 

  1. Činnost před vyhlášením výzvy 

-          Fiche SPL, tvorba, aktualizace

-          Preferenční kriteria

-          Monitorovací indikátory

-          Výběr fichí pro Výzvu k podávání Žádosti o dotaci

-          Finanční alokace pro Výzvu a jednotlivé fiche

-          Školení žadatelů o dotaci 

  b.  Činnost po „hodnocení projektů“

-          Proces hodnocení a výběr projektů  

3. Výběrová komise MAS (Ing. O.Běhounková)

-          Jednací řád

-          Nepodjatost členů, rozdělení projektů

-          Hodnocení projektů, bodovací protokoly  

 4. Monitorovací výbor (K. Stehlík)

-          Plán monitoringu

-          Zápis z provedeného monitoringu

-          Zpráva úspěšného žadatele po realizaci projektu, po 1. a dalších letech (udržitelnost projektu)

 

Na jaře 2014 plánujeme další společnou exkurzi, která by se tentokráte zaměřila konkrétněji na administraci Výzvy a Žádosti o dotace, včetně možnosti prohlédnout si konkrétní výsledky již uskutečněných projektů v terénu.

 

MAS Střední Polabí děkuje partnerské MAS Region Pošembeří za zajímavou a přínosnou akci, všem prezentujícím a účastníkům této exkurze!

 

  - pozvánku na Exkurzi naleznete zde

  -  fotografie z akce naleznete zde

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates