Kontaky-modul

 Vzdělávání členů a příznivců místního partnerství MAS – Střední Polabí, o.s.

    Ve dnech 13.-14.9.2013 se v krásných prostorách Skleněné vily v Lázních Toušeni uskutečnila první velká akce realizovaná místním partnerstvím MAS Střední Polabí, o.s. v rámci projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ podpořeného z Programu rozvoje venkova. Tato vzdělávací akce pod názvem „Seminář s workshopy pro členy a příznivce MAS Střední Polabí“ si kladla za cíl seznámit účastníky s principy fungování místních akčních skupin, metodou Leader, představit místní partnerství MAS Střední Polabí a projekt „Získávání dovedností“ podpořený dotací z PRV, prezentovat úspěšné příklady praxe a zkušenosti zástupců z jiných MAS a diskutovat nad aktuálními tématy. Se svými prezentacemi vystoupili zástupci Národní a Krajské sítě MAS ČR, představitelé úspěšných MAS a partnerské MAS Pošembeří, zástupci Státního zemědělského a intervenčního fondu, Svazu měst a obcí ČR. Je možné konstatovat, že tato akce splnila svůj deklarovaný cíl a byla účastníky hodnocena jako velmi přínosná nejen vzhledem k šíři a objemu prezentovaných informací, ale také pro možnost setkání všech členů místního partnerství a příležitost navazování nové spolupráce. O další činnosti, vzdělávacích, informačních a propagačních akcí místního partnerství MAS – Střední Polabí, o.s. budeme průběžně informovat. Další informace a přihlášky pro zájemce o členství na www.strednipolabi.cz.

Ing. Lucie Jakubcová, Manažer a koordinátor projektu

   

Pozvánku na seminář naleznete zde

Harmonogram naleznete zde

Fotografie ze semináře naleznete zde

Prezentace ze semináře naleznete zde

Prezentace 2 ze semináře naleznete zde

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates