Kontaky-modul

 Informační a propagační akce místního partnerství – „Kde bydlíme, kde žijeme…aneb zábavné odpoledne s MASkou“  

       Ve dnech 20.,21 a 22. 9. 2013 se uskutečnily na třech různých místech našeho regionu Střední Polabí – v Čelákovicích, Nehvizdech a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, pod názvem „Kde bydlíme, kde žijeme…aneb zábavné odpoledne s MASkou“, propagační a informační akce našeho místního partnerství MAS – Střední Polabí, o.s.

     Akce proběhly v rámci projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ podpořeného z  Programu rozvoje venkova formou dětského zábavného odpoledne, kdy si naše místní partnerství připravilo pro děti netradiční výtvarné dílny, skákací hrady, sportovní aktivity a soutěže. Děti si tak například mohly s rodiči vytvořit z pomalovaných krabic svůj region kolem řeky Labe. Stavěly se tak mosty, lodě, školy a školky, domy a domečky, továrny a komíny – zkrátka každý den vznikala originální a jedinečná výtvarná díla zobrazující náš region kolem řeky Labe, která nás všechny spojuje. Dětem udělala radost i výroba vlastní originální masky z papíru, malování na obličej, sportovní olympiáda i běh na lyžích Středním Polabím. Favoritem byly opět skákací hrady, potěšily i balónky a malé dárečky a odměny. I přes počáteční nepřízeň počasí stan místního partnerství nakonec navštívilo během třech dní okolo 650 lidí. Příchozí měli příležitost dozvědět se více o činnosti místního partnerství MAS Střední Polabí a svým názorem pomocí vyplnění dotazníku přispět ke strategickému rozvoji našeho regionu. Místní partnerství tak mělo možnost získat cenné názory a podněty občanů týkající se rozvoje regionu Střední Polabí.

     Místní partnerství děkuje za všechny pozitivní ohlasy a účast na našich akcích, jsme rádi, že udělaly radost nejen dětem, ale i jejich rodičům. Se všemi se rádi opět uvidíme v rámci dalších setkání a akcí, které plánujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Vážíme si dobrovolnické práce ve prospěch druhých a pro druhé.

     MAS - Střední Polabí, o.s. se v současné době připravuje na Programové období 2014 – 2020 a pracuje na přípravě podkladů pro zpracování budoucí Integrované strategie území (ISÚ), tedy rozvojové koncepce území, jejíž významnou součástí jsou právě názory, podněty a přání jak občanů, tak zástupců sektoru veřejného, neziskového i podnikatelského. Tvůrcem strategie rozvoje se tak může stát každý, komu záleží na rozvoji našeho regionu Střední Polabí. Děkujeme tak všem, kteří svým názorem již přispěli či mají zájem zapojit se do přípravy ISÚ. Veškeré informace o přípravě ISÚ místního partnerství Střední Polabí včetně termínů plánovaných komunitních setkání jsou zveřejněny na našich webových stránkách:

http://www.strednipolabi.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=157

Utvářejme aktivně a pozitivně region Střední Polabí – místo, kde bydlíme, kde žijeme…!

 

Pozvánku na akci "Kde bydlíme, kde žijeme" naleznete zde

Fotografie naleznete zde

Odkaz na reportáž z Brandýské zámecké zahrady zde

 

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates